Trwa przebudowa Rynku

Przebudowa rynku

Mieszkańcy Wierzbicy w końcu doczekają się Rynku z prawdziwego zdarzenia! Trwa bowiem przebudowa placu przy Kościele pw. św. Stanisława oraz drogi wojewódzkiej nr 744.

Cały projekt brzmi następująco: „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką 727 i budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Wierzbica (263 m) – 4 mln zł.”

Oznacza to m.in. przebudowę „serca” Wierzbicy oraz chociażby remont chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej.

Realizacja w/w inwestycji możliwa jest dzięki staraniom Wójta Gminy Wierzbica Zdzisława Duliasa oraz wzorowej współpracy UG w Wierzbicy z sejmikiem woj. mazowieckiego.

– Już niedługo Rynek w Wierzbicy zmieni się nie do poznania i na pewno – również poprzez remont drogi – polepszy to jakość życia mieszkańców naszej gminy – powiedział Wójt Dulias.

Dodajmy, że w ramach tej samej inwestycji zbudowano chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 744 w miejscowości Dąbrówka Warszawska.

Więcej o całej inwestycji pisaliśmy tutaj.

Do góry