Aktualności

Więcej o: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania: „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: zapasy” z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Więcej „Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Więcej o: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z obszaru II: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z obszaru II: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania: „Realizacja pozalekcyjnych programów profilaktyczno-wychowawczych i profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu wczesnej profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wierzbica” z obszaru II: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Więcej „Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z obszaru II: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

Więcej o: Wójt Gminy Wierzbica ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkaniowego M2 nr 13 położonego w Wierzbicy przy ul. Ignacego Krasickiego 27.

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkaniowego M2 nr 13 położonego w Wierzbicy przy ul. Ignacego Krasickiego 27.

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Wierzbica nie posiadających własnego mieszkania na sprzedaż niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego M2 nr 13 położonego w Wierzbicy przy ulicy Ignacego Krasickiego 27 o pow. 35,5 m² wraz z przypisanym do lokalu udziałem wynoszącym 355/12933 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali wraz z takim samym udziałem we własności działki nr 2083/3. Więcej „Wójt Gminy Wierzbica ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkaniowego M2 nr 13 położonego w Wierzbicy przy ul. Ignacego Krasickiego 27.”

Więcej o: Wójt Gminy Wierzbica ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 172/16, 172/17, 172/18, 172/19 przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Wierzbicy stanowiących własność Gminy Wierzbica oraz działki nr 201/1 przeznaczonej pod zabudowę zagrodową i jednorodzinną położoną w Suliszce stanowiącej własność Gminy Wierzbica. Więcej „Wójt Gminy Wierzbica ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek”

Do góry