Aktualności

Więcej o: KOMUNIKAT NR 5 W SPRAWIE PREFERENCYJNEGO ZAKUPU WĘGLA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

KOMUNIKAT NR 5 W SPRAWIE PREFERENCYJNEGO ZAKUPU WĘGLA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Wypełniając dyspozycję art. 34 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236) – zwanej dalej: „Ustawą”, informuję, że Gmina Wierzbica przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.04.2023 r. Sprzedaż węgla będzie odbywała się na dotychczasowych zasadach.

Wójt Gminy
/-/ Zdzisław Dulias

Więcej o: ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW NA TERENIE GMINY WIERZBICA

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW NA TERENIE GMINY WIERZBICA

  1. W ramach realizacji Umowy o dopłatę Nr 805.3.121.2022 z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej od stycznia 2023 roku na terenie Gminy Wierzbica zostaną uruchomione połączenia autobusowe Wierzbica – Wierzbica przez:

Więcej „ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW NA TERENIE GMINY WIERZBICA”

Więcej o: INFORMACJA NR 2 W SPRAWIE PREFERENCYJNEGO ZAKUPU WĘGLA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

INFORMACJA NR 2 W SPRAWIE PREFERENCYJNEGO ZAKUPU WĘGLA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Wypełniając dyspozycję art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236) – zwanej dalej: „Ustawą”, informuję, że: od dnia 07.11.2022 r. Urząd Gminy w Wierzbicy będzie prowadził wstępne ustalanie liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Wierzbica zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego. Więcej „INFORMACJA NR 2 W SPRAWIE PREFERENCYJNEGO ZAKUPU WĘGLA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH”

Więcej o: INFORMACJA NR 1 W SPRAWIE PREFERENCYJNEGO ZAKUPU WĘGLA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

INFORMACJA NR 1 W SPRAWIE PREFERENCYJNEGO ZAKUPU WĘGLA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Wypełniając dyspozycję art. 34 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236) – zwanej dalej: „Ustawą”, informuję, że:

Gmina Wierzbica przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r. Więcej „INFORMACJA NR 1 W SPRAWIE PREFERENCYJNEGO ZAKUPU WĘGLA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH”

Więcej o: PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZABURZEŃ DEPRESYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZABURZEŃ DEPRESYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Samorząd Województwa Mazowieckiego we wrześniu 2022 roku wdrożył do realizacji „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego” na lata 2022-2024 (dalej Program), którego głównym celem jest identyfikacja podejrzenia zaburzeń depresyjnych u minimum 0,2% dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 21 roku życia mieszkających w województwie mazowieckim w latach 2022-2024. Projekt Programu otrzymał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Więcej „PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZABURZEŃ DEPRESYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO”

Więcej o: KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W ZWIĄZKU Z POTENCJALNYMI ZAGROŻENIAMI WYSTĘPUJĄCYMI W OKRESIE ZIMOWYM

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W ZWIĄZKU Z POTENCJALNYMI ZAGROŻENIAMI WYSTĘPUJĄCYMI W OKRESIE ZIMOWYM

Szanowni Państwo, sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. Więcej „KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W ZWIĄZKU Z POTENCJALNYMI ZAGROŻENIAMI WYSTĘPUJĄCYMI W OKRESIE ZIMOWYM”

Więcej o: OSZCZĘDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z WYMIANY OŚWIETLENIA ULICZNEGO

OSZCZĘDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z WYMIANY OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Szanowni Państwo,

w związku z podjęciem działań mających na celu ograniczenie zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzbica, została podpisana umowa na wymianę opraw sodowych na ledowe. Z analizy przedstawionej przez Wykonawcę wynika, że w miesiącach wrzesień – październik 2022 na obwodach oświetleniowych, na których już wykonano wymianę opraw oraz z wprowadzonej przerwy nocnej  uzyskano oszczędności na poziomie 25 244 kWh co przełożyło się na kwotę ok. 60 000,00 złotych. Więcej „OSZCZĘDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z WYMIANY OŚWIETLENIA ULICZNEGO”

Więcej o: STOWARZYSZENIE NA RZECZ SENIORÓW W GMINIE WIERZBICA

STOWARZYSZENIE NA RZECZ SENIORÓW W GMINIE WIERZBICA

Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom oraz potrzebom mieszkańców Gminy Wierzbica pragnę Państwa serdecznie zaprosić do udziału w społecznej inicjatywie na rzecz powołania w naszej gminie stowarzyszenia na rzecz Seniorów. W dniu 19.01.2023r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbicy odbyło się pierwsze robocze spotkanie z mieszkańcami naszej gminy, które przerosło nasze najśmielsze oczekiwania oraz utwierdziło w przekonaniu o słuszności podejmowania działań w tym zakresie. Z inicjatywy mieszkańców, spontanicznie na to spotkanie przybyła liczna grupa osób, żywo i ochoczo zainteresowana ideą powołania stowarzyszenia na rzecz seniorów. Więcej „STOWARZYSZENIE NA RZECZ SENIORÓW W GMINIE WIERZBICA”

Więcej o: INFORMACJA O KONTROLACH ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

INFORMACJA O KONTROLACH ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Informujemy, że na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach ( Dz.U. z 2022 r. poz.2519 z późn. zm.) pracownicy Urzędu Gminy w Wierzbicy od dnia 1 lutego 2023 roku rozpoczną kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Więcej „INFORMACJA O KONTROLACH ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW”

Więcej o: DOTACJA CELOWA MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ NA REALIZACJĘ BUDOWY POMNIKA CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO W WIERZBICY

DOTACJA CELOWA MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ NA REALIZACJĘ BUDOWY POMNIKA CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO W WIERZBICY

Wybudowanie pomnika w centralnym miejscu w Wierzbicy ma charakter dziękczynny wszystkim patriotycznym postawom mieszkańców Ziemi Wierzbickiej. Wdzięczność ta obejmuje zarówno walkę zbrojną w okresach zaborów, I i II Wojny Światowej, ale także walkę cywilów o tożsamość narodową. Pomnik ma również charakter patriotyczny i wyznaniowy.

Siła oddziaływania nakierowana jest na potrzeby wychowania w duchu patriotycznym i umiłowania ojczyzny, za którą oddawali życie nasi przodkowie – bo „Wolność krzyżami się mierzy”.

Tablica Dofinansowania MON Więcej „DOTACJA CELOWA MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ NA REALIZACJĘ BUDOWY POMNIKA CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO W WIERZBICY”

Więcej o: INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCA USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCA USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Gmina Wierzbica będzie ubiegać się o dofinansowanie na usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Zwracamy się zatem do zainteresowanych rolników o złożenie formularza zawierającego informacje o ilości odpadów zgromadzonych w swoich gospodarstwach Więcej „INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCA USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ”

Więcej o: ZAPROSZENIE NA JUBILEUSZ 45 LAT ZAPASÓW W WIERZBICY

ZAPROSZENIE NA JUBILEUSZ 45 LAT ZAPASÓW W WIERZBICY

W związku z jubileuszem 45-lecia powstania zapasów w Wierzbicy, Zarząd MLUKS „Orlik” Wierzbica planuje zorganizować w dniu 25 listopada 2023 roku w Domu Weselnym „Dwór Jarzębina” w Wierzbicy spotkanie z byłymi i obecnymi zawodnikami, wychowankami, trenerami, działaczami, sympatykami sportu zapaśniczego oraz wszystkimi chętnymi, na którym zostanie podsumowany dorobek czterdziestopięcioletniej działalności i obecności tej dyscypliny sportowej w naszym środowisku.

Spotkanie będzie również okazją do uhonorowania MLUKS „Orlik” Wierzbica sztandarem ufundowanym przez sponsorów i osoby współpracujące z naszym Klubem.

Zarząd Klubu prosi zaineresowane osoby o kontakt telefoniczny Więcej „ZAPROSZENIE NA JUBILEUSZ 45 LAT ZAPASÓW W WIERZBICY”

Do góry