Aktualności

Więcej o: Warszataty tworzenia projektów

Warszataty tworzenia projektów

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” ogłasza terminy szkoleń skierowanych do pracowników i członków organizacji pozarządowych, osób fizycznych z terenu LGD Wspólny Trakt, pracowników JST, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników ośrodków kultury oraz pracowników bibliotek, którzy chcą doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia projektów. Uczestnicy szkolenia muszą pracować lub działać w organizacjach i instytucjach na terenie gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”, tj. Iłża, Kowala, Skaryszew i Wierzbica. Więcej „Warszataty tworzenia projektów”

Więcej o: Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody

Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody

W związku z pracami polegającymi na przebudowie drogi powiatowej Wierzbica – Polany – Krzyżanowice oraz budową wodociągu na ulicy Partyzantów w Wierzbicy  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy informuje, że mogą wystąpić przerwy w dostawach  wody w dniach  od 07.10.2017  do  21.10.2017 w godzinach od 800  do 1300 .

Za utrudnienia spowodowane przerwą w dostawie wody przepraszamy. Więcej „Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody”

Więcej o: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: piłka nożna z obszaru: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: piłka nożna z obszaru: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego i dokonania oceny złożonych ofert na realizację wyżej określonego zadania w 2017 r. z zakresu: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 ze zm.), wybrane zostały oferty Więcej „Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: piłka nożna z obszaru: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Do góry