Aktualności

Więcej o: ZARZĄDZENIE NR 122/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIERZBICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2024

ZARZĄDZENIE NR 122/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIERZBICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2024

Na podstawie pkt. II.3. Regulaminu konsultacji stanowiącego załącznik do uchwały nr XI/72/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 17 września 2015 r. w sprawie: określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Maz.2015.8138) zarządzam, co następuje Więcej „ZARZĄDZENIE NR 122/2023 WÓJTA GMINY WIERZBICA Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIERZBICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2024”

Więcej o: ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW DO LOKALI WYBORCZYCH W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2023 NA TERENIE GMINY WIERZBICA

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW DO LOKALI WYBORCZYCH W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2023 NA TERENIE GMINY WIERZBICA

Wójt Gminy Wierzbica Zdzisław Dulias informuje, iż w dniu Wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 – 15 października 2023 r. na terenie Gminy Wierzbica będą bezpłatne dodatkowe autobusy przewoźnika „JARZĄBEK” do lokali wyborczych.

Rozkład jazdy autobusów Więcej „ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW DO LOKALI WYBORCZYCH W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2023 NA TERENIE GMINY WIERZBICA”

Do góry