Aktualności

Więcej o: Nagroda za pomoc w znalezieniu sprawców podrzucenia odpadów chemicznych w Wierzbicy.

Nagroda za pomoc w znalezieniu sprawców podrzucenia odpadów chemicznych w Wierzbicy.

Wójt Gminy Wierzbica informuje o wyznaczeniu nagrody 15 000,00 zł ufundowanej przez Lafarge Cement S.A. za informacje prowadzące do ujęcia sprawcy podrzucenia niebezpiecznych substancji chemicznych na terenie byłej cementowni Wierzbica.

Osoby mogące mieć informacje na ten temat prosimy o kontakt z Komendą Miejską Policji w Radomiu.

Zależy nam na znalezieniu sprawców, gdyż to nie pierwszy przypadek porzucenia takich odpadów na terenie naszej gminy.

Takie sytuacje stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców i nie możemy dopuścić, aby miały miejsce.

Odpady zostały sprawnie usunięte i przekazane do profesjonalnego unieszkodliwienia przez Lafarge Cement S.A.


Kontakt do Komendy miejskiej Policji w Radomiu +48 345 26 30


Nagroda Lafarge
dav
Więcej o: Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 Warszawa, 08.05.2020 r.

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 Warszawa, 08.05.2020 r.

Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:

  • Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom sezonowym i gospodarzom przebywającym na terenie gospodarstwa.
  • Umożliwienie pracownikom zza granicy warunków do odbycia 14-dniowej kwarantanny w warunkach gospodarstwa, z możliwością bezpiecznego wykonywania pracy i pobytu.
  • Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie gospodarstwa, celem umożliwienia sprawnej identyfikacji osób z najbliższego kontaktu z osobami, które będą wykazywać objawy wskazujące na zakażenie.
  • Utrzymanie płynnej pracy w gospodarstwie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Więcej „Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 Warszawa, 08.05.2020 r.”

Więcej o: Gmina Wierzbica otrzymała kolejne dofinansowanie na funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Wierzbicy

Gmina Wierzbica otrzymała kolejne dofinansowanie na funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Wierzbicy

Projekt Gminy Wierzbica pn. „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wierzbica” na liście projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej. Kwota otrzymanego dofinansowania przez Gminę Wierzbica wynosi: 1 372 974,63 zł. Więcej „Gmina Wierzbica otrzymała kolejne dofinansowanie na funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Wierzbicy”

Więcej o: Informacja Wójta Gminy Wierzbica w sprawie otwarcia Oddziału Przedszkolnego na terenie Gminy Wierzbica

Informacja Wójta Gminy Wierzbica w sprawie otwarcia Oddziału Przedszkolnego na terenie Gminy Wierzbica

W związku z niewielkim zainteresowaniem rodziców w sprawie uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wierzbica (łącznie 4 dzieci) Wójt Gminy Wierzbica podjął decyzję, aby otworzyć jeden oddział mieszczący się w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Wierzbicy ul. Krasickiego 36 w okresie od dnia 13.05.2020 do 24.05.2020. Więcej „Informacja Wójta Gminy Wierzbica w sprawie otwarcia Oddziału Przedszkolnego na terenie Gminy Wierzbica”

Do góry