Aktualności

Więcej o: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki w Rudzie Wielkiej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki w Rudzie Wielkiej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 550/6 położonej w Rudzie Wielkiej stanowiącej własność Gminy Wierzbica, nr KW RA1S/00018139/7, zapis w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica: „Tereny istniejących zespołów zabudowy o niskiej intensywności”. Więcej „Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki w Rudzie Wielkiej”

Więcej o: Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Więcej „Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego”

Więcej o: Nowe ujęcie wody włączone do sieci

Nowe ujęcie wody włączone do sieci

Wójt Gminy Wierzbica informuje mieszkańców, że z końcem miesiąca lipca oddana została do użytkowania studnia głębinowa nr 6 na terenie po byłej cementowni Lafarge. Prace związane z odtworzeniem studni wykonane zostały przez pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy. Wykonano niezbędne przyłącze do gminnej sieci wodociągowej.

Po przebadaniu wody przez Sanepid i jej dopuszczeniu zyskaliśmy nowe, długo oczekiwane ujęcie wody z największą wydajnością. Teraz  nowe ujęcie wody zlikwiduje wszelkie niedobory wody w okresie suszy w miejscowościach Rzeczków oraz Ruda Wielka. Więcej „Nowe ujęcie wody włączone do sieci”

Do góry