MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ STRAŻAKA

Z okazji Dnia Strażaka życzymy wszystkim Druhnom i Druhom  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wierzbica pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym. Dziękujemy za Wasz trud, poświęcenie oraz wielki dar serca, jakim jest Wasza piękna służba i zaangażowanie. Życzymy bezpiecznych interwencji oraz zawsze szczęśliwych powrotów z akcji.

Należą Wam się ogromne podziękowania za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego. Za zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy w każdej sytuacji. Niech idee czerpane bezpośrednio od patrona strażaków – św. Floriana, którego święto dziś obchodzimy, przyświecają Wam zawsze.

WÓJT GMINY WIERZBICA
Zdzisław Dulias 

Do góry