GMINA WIERZBICA POZYSKAŁA DOFINANSOWANIE NA UTYLIZACJĘ ODPADÓW ROLNICZYCH

Rolnicy z terenu gminy Wierzbica będą mogli za darmo pozbyć się opakowań z folii rolniczych. Na realizację tej usługi gmina pozyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.Przystąpiliśmy do konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników z naszej gminy, którzy wielokrotnie zgłaszali, że nie mają, co zrobić z odpadami pochodzącymi z produkcji rolnej  – mówi Zdzisław Dulias, wójt Wierzbicy. – Pozyskana dotacja przyczyni się do rozwiązania tego problemu.

Do tej edycji programu zgłosiło się 30 rolników, a wstępnie szacowana wartość przedsięwzięcia wynosi 17 500,00 zł.

Odbiór odpadów będzie odbywał się w dniach 28 – 29 kwietnia /czwartek – piątek/ na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Uprzejmie prosimy o następujące przygotowanie odpadów z działalności rolniczej:

 1. Odpady muszą być posegregowane i przygotowane do załadunku
  na następujące frakcje:
 • Folię rolniczą białą i zieloną (po sianokiszonce) bez wtrąceń ziemi, kiszonki, pozostałości roślin;
 • Folię czarno – białą bez ziemi i zanieczyszczeń, pozostałości roślin;
 • Siatkę do owijania balotów bez sznurków, ziemi, pozostałości roślin;
 • sznurek bez siatki, ziemi, pozostałości roślin;
 • opakowania po nawozach puste, bez nawozu;
 • opakowań typu Big Bag. puste bez zawartości
 1. Odpady powinny być :
 • zebrane w jednym punkcie
 • posegregowane na powyższe rodzaje
 • opróżnione z zawartości
 • bez większej ilości zanieczyszczeń takich jak ziemia, siano, kiszonka, słoma, pozostałości roślin, nawóz, zboże itp.
 • wykluczona jest obecność (gum, styropianu, szkła, tektury, złomu, substancji niebezpiecznych, azbestu, opakowań po środkach ochrony roślin, metal itp.)
 1. Nie będą przyjmowane inne odpady niż wymienione powyżej
  takie jak np: węże do nawadniania, agrowłóknina , doniczki, opakowania po środkach ochrony roślin.

Do góry