DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego życzymy wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy,  którzy realizują zadania pomocy społecznej, troszczą się o rozwój społeczny, pomagają potrzebującym, przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu – siły, motywacji i poczucia serdeczności.

Praca socjalna to misja, której efekty są widoczne każdego dnia, ale także wielka odpowiedzialność i ciężka praca, do której potrzeba niezwykłych ludzi.

Państwa działania dla wielu osób stanowią niezbędne oparcie pozwalające przezwyciężyć niejeden trud ludzkiego życia. Niech nie zabraknie Wam poczucia empatii do pełnienia tej niezwykle szlachetnej służby.

Dziękujemy za możliwość współpracy z Państwem.

WÓJT GMINY
WIERZBICA
Zdzisław Dulias

Do góry