Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza

WCZK Mazowsze 2017

W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia. 

Czas obowiązywania do dnia 7.12.2018 r. do godz. 23:59

Poziom III – Ostrzeżenie 1 PM2,5 – 06.12.2018-07.12.2018

Poziom III – Ostrzeżenie 1 PM10 – 06.12.2018-7.12.2018

Do góry