Międzyprzedszkolna Olimpiada Sportowa Przedszkolaków

Olimpiada Przedszkole

W Gminnym Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy w Wierzbicy odbyła się „Impreza Międzyprzedszkolna” składająca się z „Olimpiady Sportowej Przedszkolaków” oraz konkursu „Wiedzy o Zdrowiu”. Przedstawiono również wyniki konkursu plastycznego pt. „Zdrowie na talerzu”.

Impreza miała na celu propagowanie hasła „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

Przeznaczona ona była dla dzieci wszystkich grup wiekowych  (3, 4, 5, 6latków) z przedszkoli z terenu Gminy Wierzbica.

Zmagania sportowe rozpoczęły dzieci 3-4letnie, następnie 5-6latki. W konkursie wiedzy o zdrowiu swoje umiejętności reprezentowały dzieci 5- 6letnie. Nad prawidłowym przebiegiem Olimpiady i  Konkursów czuwała specjalnie powołana Komisja, a nad bezpieczeństwem dzieci kadra pedagogów i służba medyczna. Sprzyjająca  pogoda oraz przygotowany dla wszystkich uczestników poczęstunek uprzyjemniły czas oczekiwania na wyniki. Z funduszy pozyskanych ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiono i przyznano nagrody. Wszystkie dzieci biorące udział w imprezie otrzymały upominki.

Składamy serdeczne podziękowania Panu Zdzisławowi Duliasowi – Wójtowi Gminy Wierzbica, dyrektorom przedszkoli, nauczycielom, rodzicom, podopiecznym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy, służbie medycznej za pomoc i zaangażowanie w sprawnym przebiegu imprezy, a wszystkim najmłodszym za wspaniałą atmosferę i rywalizację.

Do góry