Podsumowanie procesu programowania rewitalizacji w Gminie Wierzbica

Banner UE

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbicy w dniu 29.11.2016 r. odbyła się skierowana do mieszkańców Gminy Wierzbica konferencja podsumowująca proces programowania rewitalizacji.

Po godzinie 16:00 Wójt Gminy Zdzisław Dulias powitał przybyłych na konferencję, jednocześnie rozpoczynając ją.

Następnie głos zabrali przedstawiciele Instytutu Rozwoju Miast, którzy zaprezentowali zebranym następującą tematykę:

  • Zasady programowania rewitalizacji
  • Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Wierzbica
  • Podsumowanie procesu włączenia społecznego w proces rewitalizacji w gminie Wierzbica
  • Podsumowanie procesu programowania rewitalizacji w gminie Wierzbica

Po zakończeniu części prezentacyjnej miała miejsce dyskusja, podczas której prelegenci odpowiadali na pytania mieszkańców i wyjaśniali wszelkie wątpliwości, które zrodziły się w czasie trwania konferencji.


Do góry