Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji

Banner UE

Zapraszamy do konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji, które zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 07.11.2016 r. do dnia 15.11.2016 r. (9 dni) w formie:

  • protokołowanych, bezpośrednich spotkań z uczestnikami konsultacji, prowadzonych w sposób umożliwiający składanie uwag i wniosków,
  • składania wniosków i uwag w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73 26-680 Wierzbica lub przesyłanych drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@wierzbica.pl (uwagi przekazane po upływie terminu konsultacji nie będą brane pod uwagę),

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie w dniach trwania konsultacji wyłożony do wglądu:

Członkowie Zespołu Koordynującego będą przyjmowali opinie i udzielali wyjaśnień przez cały okres trwania konsultacji społecznych w siedzibie Urzędu Gminy w:

  • pokoju nr 22,
  • pokoju nr 31.

Przedstawiciele Instytutu Rozwoju Miast będą przyjmować opinie i udzielać wyjaśnień w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy w dniu 09.11.2016 r. w godzinach od 10.00 do 17.00.

Przyjmowanie opinii i udzielanie wyjaśnień będzie prowadzone również drogą elektroniczną przez adres e-mail: rewitalizacja@wierzbica.pl.

Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2023

Zarządzenie Nr 86/2016 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji

Do góry