Przypominamy o naborze fiszek projektowych

Banner UE

Uprzejmie przypominam, że od 05.09.2016 r. trwa nabór fiszek projektowych, na których można zgłaszać propozycje pomysłów rewitalizacyjnych do Lokalnego Programu Rewitalizacji, sporządzanego w ramach projektu „Opracowanie Programu Rewitalizacji” dofinansowywanego z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Europejskiego Pomoc Techniczna.

Zachęcam mieszkańców, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, instytucje i przedsiębiorców do zgłaszania pomysłów na projekty rewitalizacyjne, które przyczynią się do przeciwdziałania problemom społecznym, gospodarczym i infrastrukturalnym na obszarze wskazanym do objęcia rewitalizacją – tj. Sołectwa Wierzbica-Osiedle.

Propozycje można zgłaszać do 14.09.2016 r. (osobiście lub na adres e-mail: rewitalizacja@wierzbica.pl) na wzorze fiszki projektowej dostępnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Wierzbicy (pok. 18) oraz na stronie internetowej www.wierzbica.pl.

Wójt Gminy
/-/ Zdzisław Dulias

Wzór fiszki projektowej
Wzór fiszki projektowej – wersja interaktywna

Do góry