Finał Kampanii Profilaktyczno-Edukacyjnej pt. ,,Chrońmy młodość – nałogom stop” w Publicznym Gimnazjum w Wierzbicy

21 maja 2014r o godz. 11.00 w Publicznym Gimnazjum im. ks. bp. Jana Chrapka w Wierzbicy rozpoczął się finał Kampanii Profilaktyczno-Edukacyjnej pt. ,,Chrońmy młodość – nałogom stop”. Zaproszenie na ten uroczysty dzień przyjęli : m.in. Dariusz Piątek Wicewojewoda Mazowiecki, Tadeusz Osiński – Przewodniczący Rady Powiatu Radomskiego, Dariusz Myśliwiec – Wójt Gminy Wierzbica, Aldona Dzik – Przewodnicząca Rady Gminy Wierzbica, ks. kanonik Jan Chodelski – Proboszcz Parafii Wierzbica i Kierownik Świetlicy Środowiskowej Betania, Waldemar Trelka i Zdzisław Dulias – radni Powiatu Radomskiego oraz przedstawiciele i kierownicy lokalnych instytucji, szkół i organizacji. Byli także radni Gminy Wierzbica, Członkowie Zespołu Przeciwdziałania Uzależnieniom przy Staroście Radomskim, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły.
Gości powitał dyrektor Tomasz Jarzembiński, który w drugiej części przemówienia odniósł się do Misji szkoły i tradycji placówki związanej z szeroko rozumianą profilaktyką.
Kolejnym punktem programu było wystąpienie P. Edyty Sodel – Przewodniczącej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Wierzbicy, która podsumowała działania Gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.
Część artystyczną rozpoczynała krótka scenka na wesoło pt. ,,Oto jest człowiek”, tematycznie związaną z paleniem tytoniu. Za przygotowanie przedstawienia odpowiedzialna była Anna Różycka – nauczyciel zajęć artystycznych. O konsekwencjach palenia papierosów można było się dowiedzieć z piosenki zaśpiewanej prze solistki gimnazjum przygotowane przez Aldonę Dzik – nauczyciela zajęć artystycznych i muzyki.
W kolejnej części nadszedł czas na rozwiązania konkursu wiedzy o uzależnianiach. Był to konkurs 3 – etapowy. W I etapie wzięło udział 438 uczniów podstawowych i gimnazjalnych wychowanków MOW i Świetlicy Betania . Do drugiego etapu przeszło 246 uczniów, a do finału 60 uczniów, po 6 osób z 10 placówek z terenu Gminy Wierzbica.
Uczniowie otrzymali wspaniałe nagrody : za I miejsce – tablety, za II – rowery turystyczne, za III – MP 4, za IV – śpiwory turystyczne, za V – MP3, za VI – piłki siatkowe. Sponsorami nagród byli : Starostwo Powiatowe w Radomiu, Urząd Gminy w Wierzbicy, Świetlica Środowiskowa Betania, Rada Rodziców Publicznego Gimnazjum w Wierzbicy oraz Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Wierzbicy. Sponsorom nagród serdecznie dziękujemy. Nastąpiło też rozwiązanie 2 szkolnych konkursów : o mistrza szkolnego tenisa stołowego i piłkarzyków szkolnych.
Rozdawanie nagród uatrakcyjniły występy : Krystyny Stępień – wychowanki MOW, która pokazała swoje umiejętności wokalne, uczennic gimnazjum w 2 tańcach nowoczesnych oraz pokaz musztry chłopców pod kierunkiem nauczyciela wychowania fizycznego Dariusza Nowaka.
Ostatnim punktem programu był Koncert Muzyczny pt. ,,Wolności oddać nie umiem” w wykonaniu Gabriela Fleszara. Koncert został sfinansowany przez Starostwo Powiatu w Radomiu.
Na zakończenie dyrektor Tomasz Jarzembiński życzył młodym ludziom, aby dokonywali mądrych wyborów, Zachowywali trzeźwy umysł”, ,,Znajdowali dobre rozwiązania”, ,,Wierzyli w siebie”. ,,Chronili młodość i odrzucali nałogi” i pamiętali, że ,, Świadome wybory czynią wolnym każdego z nas”.
W tym dniu uczniowie kl. III spotkali się z Paniami: Dorotą Ołowską i Aleksandrą Stelmach z Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Programy Profilaktyki Chorób Nowotworowych w Warszawie.
Dyrektor podziękował zaangażował nauczycielom : Elżbiecie Gawlik, Agnieszce Jaworskiej, Aldonie Dzik, Annie Różyckiej, Marii Kowalczyk, Elżbiecie Kowalczyk, ks. Dominikowi Frączkowi oraz Paniom : Patrycji Kowalczyk ze Świetlicy Środowiskowej Betania i Monice Kufel – Malecie z MOW za pomoc w przygotowaniu całej Kampanii Profilaktyczno – Edukacyjnej. Dyrektor cieszył się, że finał odbył się w tym roku właśnie w Wierzbicy. Zapowiedział, że nie jest to ostatnie działanie szkoły w tym zakresie i podobne akcje będą kontynuowane.

Tomasz Jarzembiński

Do góry