Koniec prac remontowych na cmentarzu w Rudzie Wielkiej

Cmentarz z I WŚ 2018

Dzięki zawartemu Porozumieniu z dnia 3 grudnia 2018 roku, pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Wierzbica, na terenie cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Rudzie Wielkiej, przeprowadzono prace remontowe, z uwagi na dewastację, która miała tam miejsce.

Porozumienie oznaczało powierzenie Gminie Wierzbica obowiązku prac remontowych oraz przyznaniu dotacji na ten cel w wysokości 9500,00 zł.


Zdjęcie zdewastowanej rotundy na Cmentarzu z okresu I Wojny Światowej w Rudzie Wielkiej:

Zdjęcie zdewastowanej rotundy


 

Zdjęcie rotundy na Cmentarzu z okresu I Wojny Światowej w Rudzie Wielkiej wykonane po remoncie:

Cmentarz z I WŚ 2018


 

Do góry