TAK WSPÓLNIE ŚWIĘTOWALIŚMY 11 LISTOPADA! DZIĘKUJEMY!

11 listopada to dzień będący dla nas symbolem najwyższych wartości, jakimi są wolność i niepodległość. Odzyskana wówczas przez Polskę niepodległość to dla nas wszystkich zwycięstwo wywalczone z ogromnym poświęceniem. Kiedy myślami wracamy do sekwencji wydarzeń sprzed 103 lat ogarnia nas podziw dla wielkich bohaterów tych czasów, gdyż niepodległa Polska stała się wówczas rzeczywistością. Ale myślimy także o BOHATERACH WOLNOŚCI z Powstania Kościuszkowskiego, Listopadowego, Styczniowego, Wielkopolskiego, Śląskiego i późniejszych obrońców już Naszej Niepodległej Polski podczas Wojny Bolszewickiej, II Wojny Światowej czy wielkiego zrywu Solidarnościowego…  

Dziś, patrząc na mogiły bohaterów tamtych czasów znajdujące się także na wierzbickim cmentarzu możemy sobie zdać sprawę jak wiele trzeba było zapłacić za to, że dziś możemy żyć w wolnej i suwerennej Polsce.

Dziś wiemy, że o niepodległość trzeba dbać, aby inne pokolenia nie musiały o nią walczyć.

W duchu słów Józefa Piłsudskiego: „Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani prawa do przyszłości”, obchody tegorocznego Święta Niepodległości rozpoczęliśmy już 10 listopada. W środowe popołudnie, Wójt Gminy Wierzbica Zdzisław Dulias wraz z delegacją Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, której przewodniczył Mateusz Zawisza, złożyli wiązanki kwiatów i znicze na grobach zasłużonych Mieszkańców Gminy Wierzbica. Bo pamięć o Nich jest naszym obowiązkiem, ale i źródłem dumy.

Natomiast główne uroczystości rozpoczęły się w czwartek, 11 listopada na placu przy kościele parafialnym w Wierzbicy. Ten ważny dla naszego kraju dzień uczciło bardzo wielu mieszkańców, wśród których znalazły się delegacje OSP ze sztandarami z jednostek OSP w Wierzbicy, OSP w Wierzbicy Kolonii, OSP z Rzeczkowa, OSP z Zalesic, OSP z Rudy Wielkiej, OSP z Łączan. Wśród pocztów sztandarowych dumnie powiewały sztandary z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Polanach i z Rudy Wielkiej. Z flagą narodową przybyli także przedstawiciele społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej w Wierzbicy.

Tuż przed godziną 12.00 poczet flagowy z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Wierzbica wciągnął flagę na Maszt, a na placu zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Hymn został wykonany przez zespół pn.: „Czerwone Korale” pod kierunkiem Pani Marzeny Kacprzak z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Polanach.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych: Wójt Gminy Wierzbica Pan Zdzisław Dulias, Sekretarz Gminy Wierzbica Pani Renata Leśniewska – Grzywacz, Przewodnicząca Rady Gminy Wierzbica Pani Małgorzata Winiarska, Radni Rady Gminy Wierzbica: Pan Kazimierz Szczęsny, Pan Damian Zielonka, Pan Sławomir Lisek, a także proboszcz parafii Św. Stanisława w Wierzbicy ks. kan. dr Julian Sobczyk.

W okolicznym wystąpieniu, Wójt Gminy Wierzbica zwrócił się do zebranych następującymi słowami:

Święto Niepodległości jest jednym z naszych najważniejszych i najbardziej radosnych świąt narodowych. W ten sposób upamiętniamy odzyskanie przez Polskę niepodległego państwa. Zostało to okupione ogromnymi ofiarami, dlatego z szacunkiem i wdzięcznością pochylamy głowy wobec naszych przodków. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim tym, którzy pomimo dnia wolnego przybyli na dzisiejsze uroczystości, aby wspólnie świętować sukces Naszej Niepodległej. – powiedział wójt.

Głównym punktem obchodów była uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem ks. kan. dr Juliana Sobczyka. Po mszy, delegacje uczestników uroczystości w asyście członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Wierzbicy Kolonii i Wierzbicy przemaszerowali na cmentarz parafialny, gdzie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze na grobach żołnierzy poległych podczas kampanii wrześniowej II wojny światowej oraz na grobie Nieznanego Żołnierza.

W tym miejscu chcemy bardzo podziękować za obecność podczas tak ważnego święta wszystkim delegacjom i pocztom sztandarowym z terenu Gminy Wierzbica pod dowództwem dh Grzegorza Zawiszy. Dziękujemy druhom strażakom z Wierzbicy, Wierzbicy Kolonii, Łączan, Zalesic, Rzeczkowa, Rudy Wielkiej. Dziękujemy najmłodszym adeptom pożarnictwa z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Wierzbicy i Wierzbicy Kolonii, których opiekunem był dh Kamil Wnukowski. Dziękujemy uczniom szkół podstawowych z Wierzbicy, Polan, Rudy Wielkiej i Łączan. Serdeczne podziękowania składamy członkiniom zespołu muzycznego pn.: „Czerwone korale” z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Polan pod kierunkiem Pani Marzeny Kacprzak. Ogromne podziękowania dla księdza kanonika dr Juliana Sobczyka, proboszcza parafii w Wierzbicy za sprawowanie Mszy Świętej wraz z księżmi wikariuszami Marcinem i Bartłomiejem, a także znakomitemu chórowi parafialnemu za uświetnienie liturgii w intencji Ojczyzny. Dziękujemy dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy, Panu Sławomirowi Kucharczykowi za pomoc w organizacji uroczystości. A przede wszystkim dziękujemy rodzicom, którzy przyprowadzili swoje dzieci tak pięknie machające naszymi polskimi barwami.

Dziękujemy, że byliście z Nami!

Do góry