Dodatkowe dni wolne od pracy w Urzędzie Gminy

W związku z art. 130 § 2 K.P. Ustalono w 2009 roku dodatkowe dni wolne od pracy:

14 sierpnia za 15 sierpnia, który przypada w sobotę,

24 grudnia za 26 grudnia, który przypada w sobotę .

W tych dniach Urząd Gminy w  W i e r z b i c y  będzie nieczynny.

Nowa droga Ruda Wielka-Kresy

16 czerwca br nastąpił końcowy odbiór przebudowanej drogi w miejscowości Ruda Wielka – Kresy. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda Wielka o długości 900 mb i szerokości 4,5 mb polegała na profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wyrównaniu Więcej „Nowa droga Ruda Wielka-Kresy”

Wyjazd w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

Świetlica Socjoterapeutyczna ANCORA w Wierzbicy zorganizowała wyjazd  w ramach propagowania aktywnego stylu życia oraz poznania historii i ludowych tradycji innych regionów Polski. W dniach od 8 do 10 czerwca 2009 r. członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Wierzbica zwiedzały Kraków, Wadowice, Zakopane i okolice. Razem z koordynatorami 55 osób. Więcej „Wyjazd w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich”

Festyn z okazji Dnia Dziecka

1 czerwca br. stadionem gminnym zawładnęły dzieci, od tych najmniejszych po całkiem już duże. Imprezę zorganizowała Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu działająca przy Radzie Gminy. Celem Festynu była integracja dzieci i młodzieży, popularyzacja sportu, wymiana doświadczeń, Więcej „Festyn z okazji Dnia Dziecka”

Spotkanie w Pomorzanach

W poniedziałek 11 maja br. w budynku świetlicy wiejskiej w Pomorzanach odbyło się otwarte spotkanie mieszkańców Pomorzan z Wójtem Gminy – Dariuszem Myśliwcem. W spotkaniu uczestniczyli również: Przewodnicząca Rady Gminy – Aldona Dzik, radny z Pomorzan – Andrzej Smorągiewicz oraz sołtys – Jadwiga Kordys. Więcej „Spotkanie w Pomorzanach”

Remonty chodników

W dniu 8 maja br. odbył się końcowy odbiór i przekazanie do użytku zadania pod nazwą „Remont chodnika i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 727″ o długości 447 metrów. Inwestycja ta została wykonane wspólnie z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich Więcej „Remonty chodników”