Aktualności

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji

Banner UE

Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie § 7 ust. 3 uchwały nr XX/131/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wierzbica (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2016 r., poz. 5301).

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji zostały przeprowadzone na podstawie zarządzenia nr 86/2016 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji, które w dniach od 04 do 05.11.2016 r. zostało rozplakatowane na terenie objętym konsultacjami (tj. na terenie całej Gminy Wierzbica w ilości około 90 szt., tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbicy, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzbica oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wierzbicy). Więcej „Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji”

Więcej o: Ślubowanie pierwszej klasy w PSP w Rudzie Wielkiej

Ślubowanie pierwszej klasy w PSP w Rudzie Wielkiej

28 października w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej odbyła się uroczystość ślubowania klasy pierwszej.

O godzinie 9:00 w udekorowanej sali gimnastycznej zebrali się uczniowie klasy pierwszej oraz zaproszeni goście. Pierwszoklasiści zaprezentowali się w odświętnych strojach, przygotowanych specjalnie na tę okazję.

Na uroczystości obecni byli: dyrektor szkoły – Iwona Kwaśniewska; vice-dyrektor Elżbieta Nowak; Wójt Gminy Wierzbica – Zdzisław Dulias; ksiądz Jan Staniewski, dyrektor przedszkola – Anna Puchała, radna Gminy Wierzbica – Agnieszka Włoskowicz, jak i nauczyciele, uczniowie ze starszych klas oraz rodzice. Więcej „Ślubowanie pierwszej klasy w PSP w Rudzie Wielkiej”

Więcej o: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie dla nauczycieli ze szkół i gimnazjów z Gminy Wierzbica kursów kwalifikacyjnych lub studiów podyplomowych w projekcie „Moim celem moja przyszłość”

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie dla nauczycieli ze szkół i gimnazjów z Gminy Wierzbica kursów kwalifikacyjnych lub studiów podyplomowych w projekcie „Moim celem moja przyszłość”

Gmina Wierzbica zaprasza do złożenia formularza zapytania ofertowego na przeprowadzenie dla nauczycieli ze szkół i gimnazjów z Gminy Wierzbica kursów kwalifikacyjnych lub studiów podyplomowych w projekcie „Moim celem moja przyszłość”.

Zapytanie ofertowe na kursy i studia podyplomowe

Formularz zapytania ofertowego na kursy i studia podyplomowe Więcej „Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie dla nauczycieli ze szkół i gimnazjów z Gminy Wierzbica kursów kwalifikacyjnych lub studiów podyplomowych w projekcie „Moim celem moja przyszłość””

Więcej o: Pieśń… Czyn… Wspomnienie… to POLSKA

Pieśń… Czyn… Wspomnienie… to POLSKA

W przededniu Narodowego Święta Niepodległości – w Publicznym Gimnazjum im. ks. bp Jana Chrapka w Wierzbicy odbyła się uroczysta akademia, która jest realizacją celów zawartych w projekcie „Ocalić od zapomnienia”.

Projekt zakłada – zgodnie z misją szkoły – wychowanie w duchu patriotyzmu. „Pieśń… czyn… wspomnienie… to Polska” – to hasło akademii, której założeniem było poznanie przez uczniów słów pieśni, wybranych ze skarbnicy najpiękniejszych utworów patriotycznych, które towarzyszyły naszym rodakom w trudnych chwilach i powstawały z umiłowania do kraju. Więcej „Pieśń… Czyn… Wspomnienie… to POLSKA”

Więcej o: Kampania „Smart Stop” oraz siatkarze Czarnych w Wierzbicy

Kampania „Smart Stop” oraz siatkarze Czarnych w Wierzbicy

W poniedziałek (7 listopada) w Publicznym Gimnazjum im. ks. bp Jana Chrapka w Wierzbicy odbyła się kampania profilaktyczno-edukacyjna, pt. „STOP dla Smartfonów”.

Na holu szkoły przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu przedstawili młodzieży prezentację, która zwracała uwagę na problem, jakim jest korzystanie z telefonów komórkowych przez uczestników ruchu drogowego. Więcej „Kampania „Smart Stop” oraz siatkarze Czarnych w Wierzbicy”

Więcej o: Wycinka drzew na terenie „Parku” w Wierzbica-Osiedle

Wycinka drzew na terenie „Parku” w Wierzbica-Osiedle

Urząd Gminy w Wierzbicy informuje, że w dniach 28.11.2016 – 31.12.2016 prowadzone będą prace polegające na usunięciu drzew na terenie „Parku” przy ul. Sienkiewicza w miejscowości Wierzbica-Osiedle.

Prace będą polegały na wycięciu oraz sfrezowaniu pni po usuniętych drzewach. Pracami objęte zostanie cześć parku od strony przedszkola. Po wycince przeprowadzone zostaną prace porządkowe oraz nasadzenie nowych drzew.

Prosimy mieszkańców o niekorzystanie z istniejącego placu zabaw do czasu zakończenia prac. Więcej „Wycinka drzew na terenie „Parku” w Wierzbica-Osiedle”

Do góry