Więcej o: Droga gminna w Rudzie Wielkiej oddana do użytku!

Droga gminna w Rudzie Wielkiej oddana do użytku!

W Rudzie Wielkiej zakończyła się przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na odcinku o długości 448,24 m.  Prace wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych – Adrian Cieśla ze Starachowic. Wykonawca zaproponował 5-letni okres gwarancji. Przebudowa odbyła się w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowity koszt realizacji tego zadania to 97 005, 06 złotych. Więcej „Droga gminna w Rudzie Wielkiej oddana do użytku!”

Więcej o: Program PROW. Rozpoczęła się przebudowa pierwszej z dróg

Program PROW. Rozpoczęła się przebudowa pierwszej z dróg

Rozpoczęła się już przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Wierzbicy (starodroże drogi woj. 727), na odcinku o długości 1650 mb od km 0+650 nr ewid działek: 271/1; obr. Rzeczków.

Jest to pierwsza z czterech dróg, która doczeka się przebudowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, o czym więcej pisaliśmy tutaj. Więcej „Program PROW. Rozpoczęła się przebudowa pierwszej z dróg”

Więcej o: Umowy na dofinansowanie podpisane! Cztery drogi w naszej gminie zostaną przebudowane

Umowy na dofinansowanie podpisane! Cztery drogi w naszej gminie zostaną przebudowane

Aż cztery drogi w gminie Wierzbica zostaną przebudowane! To wszystko w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wczoraj Wójt Zdzisław Dulias, wraz ze skarbnik Ireną Stańkowską podpisali stosowne dokumenty na unijne dofinansowanie. Więcej „Umowy na dofinansowanie podpisane! Cztery drogi w naszej gminie zostaną przebudowane”

Więcej o: Ruda Wielka doczekała się budowy drogi

Ruda Wielka doczekała się budowy drogi

Droga dojazdowa RW

W dniu 6 listopada 2015 r. została oddana do użytku droga dojazdowa do gruntów rolnych w Rudzie Wielkiej. W ramach prac wykonano 1010 mb nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem drogi i oczyszczeniem rowów.

Koszt przebudowy drogi wyniósł 206 619,63 zł i był sfinansowany w kwocie 106 619,63 zł z budżetu Gminy Wierzbica oraz z dotacji w wysokości 100 000,00 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Więcej „Ruda Wielka doczekała się budowy drogi”