Aktualności

Więcej o: Zawiadomienie o spotkaniu z mieszkańcami ul. Górnej w Wierzbicy

Zawiadomienie o spotkaniu z mieszkańcami ul. Górnej w Wierzbicy

W związku z prowadzonymi pracami związanymi z opracowaniem dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Górna w Wierzbicy”, Urząd Gminy w Wierzbicy zawiadamia, że w dniu 23 listopada 2017 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej tutejszego urzędu organizuje spotkanie z mieszkańcami ul. Górnej zainteresowanymi przebudową drogi.

Spotkanie ma na celu omówienie koncepcji przebudowy drogi przez projektanta oraz przedstawienie propozycji przez mieszkańców, które mogą być uwzględnione przy dalszych pracach projektowych. Więcej „Zawiadomienie o spotkaniu z mieszkańcami ul. Górnej w Wierzbicy”

Więcej o: Utylizacja azbestu na terenie Gminy Wierzbica

Utylizacja azbestu na terenie Gminy Wierzbica

Na terenie Gminy Wierzbica usunięte zostały wyroby zawierające azbest. Koszt całej inwestycji wyniósł 16.862,05 zł, z czego 6.232,97 zł to wkład gminy, natomiast reszta dofinansowana została przez WFOŚiGW w Warszawie.

Odbiór zdemontowanych płyt i utylizacja azbestu z terenu Gminy Wierzbica, odbyła się w 2017 roku. Ilość zdementowanych płyt – to dokładnie 58.145 Mg. Więcej „Utylizacja azbestu na terenie Gminy Wierzbica”

Więcej o: Obowiązek identyfikacji i rejestracji zwierząt w ARiMR

Obowiązek identyfikacji i rejestracji zwierząt w ARiMR

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.

Ustaloną podczas spisu liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR w Radomiu, ul. Lubelska 65, 26-603 Radom w terminie do 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszczenia w księgach rejestracji. Więcej „Obowiązek identyfikacji i rejestracji zwierząt w ARiMR”

Więcej o: Zaproszenie na Turniej Zapaśniczy „Szukamy Nadziei Olimpijskich”

Zaproszenie na Turniej Zapaśniczy „Szukamy Nadziei Olimpijskich”

Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Zapaśniczy „ORLIK” Wierzbica zaprasza na Turniej Zapaśniczy „Szukamy Nadziei Olimpijskich” o Puchar Wójta Gminy Wierzbica dzieci i młodzików, który odbędzie się na hali sportowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy, ul. Wiatraczna 8 w dniu 18 listopada 2017 roku. Więcej „Zaproszenie na Turniej Zapaśniczy „Szukamy Nadziei Olimpijskich””

Więcej o: Ogłoszenie w sprawie jakości wody z dnia 02.11.2017 pobranej z Ujęcia Wody w Rudzie Wielkiej gm. Wierzbica

Ogłoszenie w sprawie jakości wody z dnia 02.11.2017 pobranej z Ujęcia Wody w Rudzie Wielkiej gm. Wierzbica

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy opierając się na badaniach labolatoryjnych próbek wody pobranych w dniu 02.11.2017 z ujęcia wody Ruda Wielka Kresy dot. obecności bakterii coli informuje, że woda z ujęcia Ruda Wielka -Kresy nie spełnia wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda nie nadaje się w żaden sposób do spożycia, nawet po przegotowaniu. 
Woda nadaje się tylko do sanitariatów.
Więcej „Ogłoszenie w sprawie jakości wody z dnia 02.11.2017 pobranej z Ujęcia Wody w Rudzie Wielkiej gm. Wierzbica”

Więcej o: Spotkanie autorskie z Beatą Ostrowicką

Spotkanie autorskie z Beatą Ostrowicką

We wtorek 24 października  w Gminnej Bibliotece Publicznej gościliśmy krakowską pisarkę dla dzieci i młodzieży Beatę Ostrowicką. Na spotkanie przybyli uczniowie miejscowej szkoły podstawowej. Autorka zapoznała młodzież ze swoją twórczością. Opowiadała skąd czerpie pomysły do swoich książek. Dużą dawkę inspiracji czerpie ze spotkań autorskich z młodym czytelnikiem.  Beata Ostrowicka na spotkaniu skupiła się głównie na książkach dla młodzieży, min. „Zła dziewczyna”, „Świat do góry nogami”, „Zjeść żabę” i „Zaledwie kilka dni”.
Więcej „Spotkanie autorskie z Beatą Ostrowicką”

Do góry