Aktualności

Więcej o: Marsz śladami powstańców styczniowych

Marsz śladami powstańców styczniowych

Zakończyły się obchody 156. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. XIII Marsz i konkurs historyczny, został zorganizowany na terenie dwóch województw: mazowieckiego i świętokrzyskiego; czterech powiatów: radomskiego, szydłowieckiego, skarżyskiego, starachowickiego; trzech miast: Szydłowca, Skarżyska, Starachowic oraz następujących gmin: Wierzbica, Jastrząb, Skarżysko Kościelne Mirów, Mirzec i Wąchock. Więcej „Marsz śladami powstańców styczniowych”

Więcej o: Zabawa choinkowa w Rudzie Wielkiej

Zabawa choinkowa w Rudzie Wielkiej

W Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej odbyła się zabawa choinkowa, zorganizowana przez Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rudy Wielkiej i Okolic „Nasza Ruda”.

– Mieliśmy zaszczyt gościć przewodniczącego Rady Gminy Kazimierza Szczęsnego, dyrektor PSP w Rudzie Wielkiej Iwonę Kwaśniewską, jak i sołtysa Wojciecha Kolasę, Koło Gospodyń Ruda Wielka, pracowników GOPS oraz – przede wszystkim – dzieci, które bardzo ucieszyły się z zabaw i konkursów oraz przybycia św. Mikołaja – informują organizatorzy. Więcej „Zabawa choinkowa w Rudzie Wielkiej”

Więcej o: Nabór do gminnych przedszkoli publicznych na terenie Gminy Wierzbica na rok szkolny 2019/2020

Nabór do gminnych przedszkoli publicznych na terenie Gminy Wierzbica na rok szkolny 2019/2020

Tegoroczny nabór do przedszkoli uwzględnia przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Więcej „Nabór do gminnych przedszkoli publicznych na terenie Gminy Wierzbica na rok szkolny 2019/2020”

Więcej o: Informacja o zmianie treści ogłoszenia oraz wydłużeniu terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert ogłoszonym 15 stycznia 2019 r

Informacja o zmianie treści ogłoszenia oraz wydłużeniu terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert ogłoszonym 15 stycznia 2019 r

Wójt Gminy Wierzbica informuje, o wprowadzeniu następujących zmian do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku. Więcej „Informacja o zmianie treści ogłoszenia oraz wydłużeniu terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert ogłoszonym 15 stycznia 2019 r”

Więcej o: Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie ostrzega mieszkańców województwa mazowieckiego o możliwości występowania zjawiska oblodzenia na drogach i chodnikach w trakcie i po opadach deszczu
ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -2°C, -1°C, temperatura minimalna gruntu około -3°C. Więcej „Ostrzeżenie meteorologiczne”

Więcej o: Zaproszenie do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Lokalną Grupę Działania „Wspólny trakt”

Zaproszenie do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Lokalną Grupę Działania „Wspólny trakt”

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Gminy Wierzbica do wypełnienia elektronicznej ankiety. Uzyskane wyniki pozwolą Lokalnej Grupie Działania „Wspólny Trakt” na poprawę funkcjonowania samego LGD, ale również na poznanie Państwa potrzeb odnośnie zakresu działań podejmowanych przez LGD w latach 2018-2022. Badania są całkowicie anonimowe. Więcej „Zaproszenie do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Lokalną Grupę Działania „Wspólny trakt””

Więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 23.01.2019 r. o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkurach ofert

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 23.01.2019 r. o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkurach ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz § 4 ust. 1. Regulaminu komisji konkursowych stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 9/2016 Wójta Gminy Wierzbica w sprawie określenia trybu i zasad działania Komisji konkursowych do prowadzenia otwartych konkursów ofert, Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych i zaprasza do przekazywania zgłoszeń. Więcej „Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 23.01.2019 r. o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkurach ofert”

Do góry