Aktualności

Więcej o: Informacja Wójta Gminy Wierzbica

Informacja Wójta Gminy Wierzbica

Informuję, że działka położona w obrębie geodezyjnym: Wierzbica (usytuowana między drogą do Szydłowca a zwałką) – 1330/3 o powierzchni 13,1700 ha stanowiąca własność Gminy Wierzbica przeznaczona została do wydzierżawienia  na okres 3 lat w związku z dużym zainteresowaniem rolników z terenu Gminy Wierzbica.

Wobec powyższego informuje się osoby, które w sposób bezumowny korzystały z w/w nieruchomości  do zaprzestania działalności rolniczej pod rygorem dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Więcej „Informacja Wójta Gminy Wierzbica”

Więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie: wykazu miejsc na terenie Gminy Wierzbica przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń oraz plakatów wyborczych, w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 roku. Więcej „Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica”

Więcej o: Konsultacje społeczne ws. Projektu Statutu Sołectw

Konsultacje społeczne ws. Projektu Statutu Sołectw

Wójt Gminy Wierzbica zaprasza mieszkańców sołectw: Błędów, Dąbrówka Warszawska, Łączany, Podgórki, Polany Kolonia, Polany, Pomorzany Kolonia, Pomorzany, Ruda Wielka, Rzeczków, Stanisławów, Suliszka, Wierzbica Kolonia, Wierzbica, Zalesice Kolonia, Zalesice do konsultacji w sprawie Projektu Statutów Sołectw na terenie Gminy Wierzbica. Więcej „Konsultacje społeczne ws. Projektu Statutu Sołectw”

Do góry