Aktualności

Przetarg na termomodernizację budynku Betanii

W dniu 24.04.2008r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku świetlicy socjoterapeutycznej Betania w Wierzbicy. Prace będą polegały na:

– wymianie stolarki drzwiowej zewnętrznej;

– dociepleniu ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 10 cm;

– wymianie obróbek blacharskich;

– wyłożeniu płytkami GRES schodów wejściowych.

Radni jednogłośnie przyjęli absolutorium budżetowe za zeszły rok

Sesja absolutoryjna odbyła się 21 kwietnia 2008r. Radni oceniali wykonanie budżetu gminy w 2007 roku. Za przyznaniem absolutorium głosowali wszyscy członkowie Rady Gminy.

W roku 2007 udało się zrealizować większość zamierzeń, znajdujących swoje odzwierciedlenie w budżecie gminy, Więcej „Radni jednogłośnie przyjęli absolutorium budżetowe za zeszły rok”

Studium uchwalone

Uchwałą z dnia 28 marca 2008r. Rada Gminy w Wierzbicy uchwaliła „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” gminy Wierzbica.

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” określa politykę przestrzenną gminy. Jak sama nazwa wskazuje – studium – dokument ten zawiera zarówno diagnozę Więcej „Studium uchwalone”

Budżet jednogłośnie

W piątek 25 stycznia br. odbyła się sesja Rady Gminy Wierzbica. Podczas obrad zostały podjęte następujące uchwały, w sprawie:

– przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

– uchwalenia budżetu gminy na rok 2008; Więcej „Budżet jednogłośnie”

Flesz podbija Mikołajki

Po raz czwarty zespół Flesz wziął udział (05 – 09.12.2007) w największej imprezie tanecznej w europie i jednej z największych na świecie – VII World Dance Week w Mikołajkach W festiwalu tańca nowoczesnego wzięło udział 150 klubów z 13 państw : Niemiec,Czech,Słowacji,Rosji,Norwegii,Litwy,Łotwy,Ukrainy,Nigerii,Indi,Estoni,USA i Polski. Więcej „Flesz podbija Mikołajki”

Do góry