Informacja o wynikach diagnozy społeczno-ekonomicznej gminy Wierzbica oraz o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji

Banner UE

Na etapie programowania rewitalizacji konieczne jest wyznaczenie obszarów zdegradowanych, w których mierniki poziomu rozwoju społecznego oraz gospodarczego i przestrzennego są na niskim poziomie, a spośród nich konkretnego obszaru lub obszarów o relatywnie najgorszej sytuacji, tym samym predestynowanych do objęcia kompleksową interwencją w zakresie rewitalizacji.

Więcej „Informacja o wynikach diagnozy społeczno-ekonomicznej gminy Wierzbica oraz o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji”

Debata wprowadzająca do problematyki rewitalizacji

Banner UE

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbicy w dniu 18.08.2016 r. odbyła się skierowana do mieszkańców Gminy Wierzbica Debata wprowadzająca do problematyki rewitalizacji.

O godzinie 14.00 Wójt Gminy Zdzisław Dulias powitał przybyłych na debatę, jednocześnie rozpoczynając ją.

Następnie głos zabrały prelegentki: Panie Katarzyna Spadło oraz Aleksandra Marczak przedstawicielki Instytutu Rozwoju Miast, które zaprezentowały zagadnienia oraz problematykę związaną z opracowywaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji w Gminie Wierzbica.

Więcej „Debata wprowadzająca do problematyki rewitalizacji”

Informacja o badaniu ankietowym na potrzeby opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji

Banner UE

Szanowni Państwo,

Gmina Wierzbica przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, opierającego się na diagnozie sytuacji społeczno-gospodarczej gminy.

W związku z tym zwracam się do Państwa z prośba o wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli nam jak najdokładniej zorientować się w potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców, a także jak najlepiej zdiagnozować te obszary, które w największym stopniu potrzebują zewnętrznego wsparcia.

Badanie ankietowe będzie prowadzone w dniach od 18.08.2016 r. do 26.08.2016 r.

Więcej „Informacja o badaniu ankietowym na potrzeby opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji”

Zaproszenie na debatę wprowadzającą do problematyki rewitalizacji

Banner UE

Szanowni Państwo,

Nasza Gmina przystępuje do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbica. Rozpoczniemy wkrótce etap diagnozy i wyznaczymy obszar rewitalizacji.

Zapraszamy serdecznie na debatę wprowadzającą do problematyki rewitalizacji, która odbędzie się dn. 18.08.2016 r. o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy.

Więcej „Zaproszenie na debatę wprowadzającą do problematyki rewitalizacji”