Rewitalizacja – czas start!

Banner UE

Naszą gminę czekają zmiany. Przez najbliższe lata, dzięki unijnym środkom na rewitalizację, poprawimy jakość zamieszkania najbardziej zdegradowanej części gminy. Jednak na tym nie koniec – będziemy w stanie wesprzeć aktywnych mieszkańców gminy i pomóc im w wychodzeniu z problemów. Więcej „Rewitalizacja – czas start!”

Zaproszenie na warsztaty programowe

Banner UE

Szanowni Państwo,

Nasze Gmina przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Właśnie opracowujemy diagnozy i wyznaczamy obszar rewitalizacji.

Kolejny etap, na który serdecznie zapraszamy, to warsztaty programowe, które odbędą się w dniu 26.08.2016 r. o godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbicy. Więcej „Zaproszenie na warsztaty programowe”

Ogłoszenie o spacerze studyjnym w ramach opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji w Gminie Wierzbica

Banner UE

OGŁOSZENIE

Zapraszamy serdecznie Mieszkańców sołectwa Wierzbica-Osiedle na spacer studyjny w ramach opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji w Gminie Wierzbica.

Spacer odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2016 roku o godz. 15:00.

Więcej „Ogłoszenie o spacerze studyjnym w ramach opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji w Gminie Wierzbica”

Informacja o wynikach diagnozy społeczno-ekonomicznej gminy Wierzbica oraz o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji

Banner UE

Na etapie programowania rewitalizacji konieczne jest wyznaczenie obszarów zdegradowanych, w których mierniki poziomu rozwoju społecznego oraz gospodarczego i przestrzennego są na niskim poziomie, a spośród nich konkretnego obszaru lub obszarów o relatywnie najgorszej sytuacji, tym samym predestynowanych do objęcia kompleksową interwencją w zakresie rewitalizacji.

Więcej „Informacja o wynikach diagnozy społeczno-ekonomicznej gminy Wierzbica oraz o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji”

Debata wprowadzająca do problematyki rewitalizacji

Banner UE

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbicy w dniu 18.08.2016 r. odbyła się skierowana do mieszkańców Gminy Wierzbica Debata wprowadzająca do problematyki rewitalizacji.

O godzinie 14.00 Wójt Gminy Zdzisław Dulias powitał przybyłych na debatę, jednocześnie rozpoczynając ją.

Następnie głos zabrały prelegentki: Panie Katarzyna Spadło oraz Aleksandra Marczak przedstawicielki Instytutu Rozwoju Miast, które zaprezentowały zagadnienia oraz problematykę związaną z opracowywaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji w Gminie Wierzbica.

Więcej „Debata wprowadzająca do problematyki rewitalizacji”