Więcej o: „Serce” Wierzbicy zostanie rozbudowane!

„Serce” Wierzbicy zostanie rozbudowane!

Mieszkańcy Wierzbicy w końcu doczekają się Rynku z prawdziwego zdarzenia! Plac przy Kościele pw. św. Stanisława, zostanie bowiem przebudowany, podobnie jak droga wojewódzka nr 744.

Samorząd Województwa Mazowieckiego planuje w latach 2017-2019 przeznaczyć na modernizacje i rozbudowy dróg wojewódzkich, mazowieckich szpitali i instytucji kultury blisko 330 mln zł. W sumie zrealizowanych zostanie ponad 60 inwestycji, które obejmą ok. 90 km dróg, trzynaście szpitali i pięć instytucji kultury. We wtorek decyzję w tej sprawie podjęli Radni Województwa Mazowieckiego.

Jeśli chodzi o drogi – w subregionie radomskim planowanych jest dwanaście inwestycji. Przebudowy i remonty obejmą w sumie ponad 16 km dróg, w tym m.in. właśnie drogę wojewódzką nr 744.

Cały projekt brzmi następująco: „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką 727 i budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Wierzbica (263 m) – 4 mln zł. Inwestycja zaplanowana na 2017 rok.”

Oznacza to m.in. przebudowę „serca” Wierzbicy oraz chociażby remont chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej. Więcej „„Serce” Wierzbicy zostanie rozbudowane!”

Więcej o: W Wierzbicy przebudowane zostanie skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogą gminną

W Wierzbicy przebudowane zostanie skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogą gminną

Dzięki staraniom Urzędu Gminy w Wierzbicy oraz wzorowej współpracy Wójta Zdzisława Duliasa z sejmikiem woj. mazowieckiego, w naszej miejscowości przebudowane zostanie skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 727 z drogą gminną 351169W.

Koszt całego projektu to 94 tysiące złotych. Inwestycja zaplanowana jest na 2017 rok. Więcej „W Wierzbicy przebudowane zostanie skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogą gminną”