Więcej o: Użyczenie studni głębinowej

Użyczenie studni głębinowej

Urząd Gminy Wierzbica podpisał umowę użyczenia studni głębinowej z Lafarge Cement S.A.

Nasza gmina użyczyła na czas nieokreślony stację poboru wody na terenie byłej cementowni. Ma to na celu „wpięcie” jej do całej gminnej sieci wodociągowej, aby zniwelować niedobór wody w okresie letnim.

Jest to alternatywa dla stacji poboru wody z Zalesic i Wierzbicy. Więcej „Użyczenie studni głębinowej”

Więcej o: Utylizacja azbestu na terenie Gminy Wierzbica

Utylizacja azbestu na terenie Gminy Wierzbica

Na terenie Gminy Wierzbica usunięte zostały wyroby zawierające azbest. Koszt całej inwestycji wyniósł 14 172 zł, z czego 4 746 zł to wkład gminy, natomiast reszta dofinansowana została przez WFOŚiGW w Warszawie.

Odbiór zdemontowanych płyt i utylizacja azbestu z terenu Gminy Wierzbica, odbyła się w 2016 roku. Ilość zdementowanych płyt – to dokładnie 45.226 Mg. Więcej „Utylizacja azbestu na terenie Gminy Wierzbica”

Więcej o: „Serce” Wierzbicy zostanie rozbudowane!

„Serce” Wierzbicy zostanie rozbudowane!

Mieszkańcy Wierzbicy w końcu doczekają się Rynku z prawdziwego zdarzenia! Plac przy Kościele pw. św. Stanisława, zostanie bowiem przebudowany, podobnie jak droga wojewódzka nr 744.

Samorząd Województwa Mazowieckiego planuje w latach 2017-2019 przeznaczyć na modernizacje i rozbudowy dróg wojewódzkich, mazowieckich szpitali i instytucji kultury blisko 330 mln zł. W sumie zrealizowanych zostanie ponad 60 inwestycji, które obejmą ok. 90 km dróg, trzynaście szpitali i pięć instytucji kultury. We wtorek decyzję w tej sprawie podjęli Radni Województwa Mazowieckiego.

Jeśli chodzi o drogi – w subregionie radomskim planowanych jest dwanaście inwestycji. Przebudowy i remonty obejmą w sumie ponad 16 km dróg, w tym m.in. właśnie drogę wojewódzką nr 744.

Cały projekt brzmi następująco: „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką 727 i budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Wierzbica (263 m) – 4 mln zł. Inwestycja zaplanowana na 2017 rok.”

Oznacza to m.in. przebudowę „serca” Wierzbicy oraz chociażby remont chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej. Więcej „„Serce” Wierzbicy zostanie rozbudowane!”

Więcej o: W Wierzbicy przebudowane zostanie skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogą gminną

W Wierzbicy przebudowane zostanie skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogą gminną

Dzięki staraniom Urzędu Gminy w Wierzbicy oraz wzorowej współpracy Wójta Zdzisława Duliasa z sejmikiem woj. mazowieckiego, w naszej miejscowości przebudowane zostanie skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 727 z drogą gminną 351169W.

Koszt całego projektu to 94 tysiące złotych. Inwestycja zaplanowana jest na 2017 rok. Więcej „W Wierzbicy przebudowane zostanie skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogą gminną”