Więcej o: OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ: Z OBSZARU I: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ: Z OBSZARU I: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań: z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Więcej „OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ: Z OBSZARU I: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ”

Więcej o: INFORMACJA WS. DOSTĘPU DO SZEROKOPASMOWEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ NA TERENIE GMINY WIERZBICA

INFORMACJA WS. DOSTĘPU DO SZEROKOPASMOWEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ NA TERENIE GMINY WIERZBICA

Nawiązując do licznych zapytań mieszkańców dotyczących dostępu do szerokopasmowej sieci światłowodowej, której rozbudowa jest obecnie realizowana na terenie Gminy Wierzbica uprzejmie informuję, że tutejszy Urząd wystąpił do Inwestora o udzielenie informacji na temat możliwości przyłączania do powyższej sieci kolejnych gospodarstw domowych. Więcej „INFORMACJA WS. DOSTĘPU DO SZEROKOPASMOWEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ NA TERENIE GMINY WIERZBICA”

Więcej o: OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE PRZED INTENSYWNYMI OPADAMI DESZCZU

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE PRZED INTENSYWNYMI OPADAMI DESZCZU

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie informuje Mieszkańców Powiatu Radomskiego o możliwości wystąpienia intensywnych opadów deszczu od godz. 22:00 dnia 16.05.2023 do godz. 06:00 dnia 18.05.2023 r. Więcej „OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE PRZED INTENSYWNYMI OPADAMI DESZCZU”

Więcej o: DOTACJA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DLA GMINY WIERZBICA NA REALIZACJĘ PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 351114W W RZECZKOWIE

DOTACJA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DLA GMINY WIERZBICA NA REALIZACJĘ PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 351114W W RZECZKOWIE

W dniu 11 maja 2023 r. została podpisana Umowa Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1467/2023 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 351114W w Rzeczkowie” w wysokości 250 000,00 zł. Kwota udzielonej dotacji nie może przekroczyć 50% wartości (brutto) zadania. Więcej „DOTACJA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DLA GMINY WIERZBICA NA REALIZACJĘ PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 351114W W RZECZKOWIE”

Więcej o: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2023 ROKU

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2023 ROKU

Wójt Gminy Wierzbica działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r., poz. 571.) zwanej dalej „ustawą” oraz Uchwały Nr LXXII/385/2022 Rady Gminy Wierzbica z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku i jednocześnie zaprasza do składania ofert. Więcej „OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2023 ROKU”

Więcej o: INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W RADOMIU W SPRAWIE HPAI NA TERENIE POWIATU RADOMSKIEGO

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W RADOMIU W SPRAWIE HPAI NA TERENIE POWIATU RADOMSKIEGO

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu informuje, iż zgodnie z §1 „Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 08 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu białobrzeskiego, …, radomskiego, miasta Radom,” na terenie powiatu radomskiego oraz miasta Radom nakazuje utrzymywanie drobiu w zamknięciu. Więcej „INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W RADOMIU W SPRAWIE HPAI NA TERENIE POWIATU RADOMSKIEGO”

Więcej o: SPZOZ W WIERZBICY UCZESTNICZY W PROJEKCIE „WDROŻENIE E-USŁUG W PLACÓWKACH POZ I ICH INTEGRACJA Z SYSTEMEM E-ZDROWIA Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZIA CENTRALNEGO” („E-GABINET+”), FINANSOWANEGO Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH.

SPZOZ W WIERZBICY UCZESTNICZY W PROJEKCIE „WDROŻENIE E-USŁUG W PLACÓWKACH POZ I ICH INTEGRACJA Z SYSTEMEM E-ZDROWIA Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZIA CENTRALNEGO” („E-GABINET+”), FINANSOWANEGO Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH.

W ramach realizacji projektu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego” („e-Gabinet+”), finansowanego z Funduszy Europejskich Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy otrzymał sprzęt komputerowy, który umożliwia tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenie e-usług. Więcej „SPZOZ W WIERZBICY UCZESTNICZY W PROJEKCIE „WDROŻENIE E-USŁUG W PLACÓWKACH POZ I ICH INTEGRACJA Z SYSTEMEM E-ZDROWIA Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZIA CENTRALNEGO” („E-GABINET+”), FINANSOWANEGO Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH.”

Więcej o: ODSŁONIĘCIE POMNIKA CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO

ODSŁONIĘCIE POMNIKA CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO

Wierzbica nareszcie posiada miejsce poświęcone obrońcom Ojczyzny pochodzącym z terenu gminy i na jej terenie walczącym i działającym.

Inicjatywa budowy Pomnika została podjęta przez Radę Gminy w 100 rocznicę odzyskania niepodległości, poprzez podjęcie uchwały intencyjnej o budowie Pomnika. W 2021 r. z inicjatywy mieszkańców zawiązano Społeczny Komitet Budowy Pomnika Czynu Niepodległościowego, który rozpoczął pozyskiwanie środków na projekt monumentu. W 2022 r. wspólnym staraniem Komitetu i Gminy Wierzbica pozyskano ponad 80 tys. zł dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej na budowę Pomnika. Więcej „ODSŁONIĘCIE POMNIKA CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO”