Więcej o: Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy (dawne gimnazjum) odbyły się Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w dwóch grupach wiekowych, przeprowadzone przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wierzbicy oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, którą reprezentowali: kpt. Konrad Neska oraz mł. asp. Adrian Skrzek. Do eliminacji przystąpiło w sumie 14 uczniów ze szkół z terenu Gminy Wierzbica.

Więcej „Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej”
Więcej o: Informacja o składaniu wniosków o wydanie dowodów osobistych

Informacja o składaniu wniosków o wydanie dowodów osobistych

Szanowni Państwo, od 4 marca 2019 r. będzie możliwe składanie wniosków o wydanie dowodów osobistych wyłącznie
z warstwą elektroniczną. Cały proces  wdrożenia  rozpocznie  się 1 marca  2019 r. Z powodu konieczności przeprowadzenia niezbędnych zmian serwisowych  (2  i  3  marca 2019 r.) nie będzie można załatwiać spraw urzędowych , również drogą elektroniczną.

Więcej „Informacja o składaniu wniosków o wydanie dowodów osobistych”
Więcej o: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: zapasy z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: zapasy z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego i dokonania oceny złożonych ofert na realizację wyżej określonego zadania w 2019 r. z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2017.450 ze zm.) Więcej „Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: zapasy z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”