Więcej o: Zapytaj o Fundusze Europejskie w Wierzbicy

Zapytaj o Fundusze Europejskie w Wierzbicy

Konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich  w    Radomiu przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, będzie udzielał informacji na temat możliwości pozyskiwania funduszy europejskich dla mieszkańców Gminy Wierzbica. Konsultacje prowadzone będą w dniu 24.05.2019r. w godzinach 9.00-13.30 na terenie Urzędu Gminy Wierzbica. Więcej „Zapytaj o Fundusze Europejskie w Wierzbicy”

Więcej o: Wiosenne sprzątanie poboczy w Gminie Wierzbica

Wiosenne sprzątanie poboczy w Gminie Wierzbica

Urząd Gminy w Wierzbicy informuje, że trwa sprzątanie poboczy na ternie Gminy Wierzbica. W dniu 17.04.2019 r. wyczyszczono pobocza dróg w miejscowości:

  1. Suliszka – Łączany
  2. Suliszka – Pomorzany

Apelujemy do wszystkich mieszkańców oraz osób podróżujących przez Gminę Wierzbica o nie zaśmiecanie przydrożnych poboczy !!!

Więcej „Wiosenne sprzątanie poboczy w Gminie Wierzbica”

Więcej o: Komunikat dla producentów żywności o konieczności rejestracji gospodarstw rolnych

Komunikat dla producentów żywności o konieczności rejestracji gospodarstw rolnych

W związku ze zbliżającym się sezonem produkcji i zbioru owoców i warzyw w Polsce, PPIS w Radomiu przypomina producentom pierwotnym jak również skupom owoców i  warzyw oraz producentom mrożonych owoców i warzyw w zakresie higieny produkcji żywności, o konieczności rejestracji u właściwych Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych gospodarstw rolnych działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną i/lub prowadzących dostawy bezpośrednie płodów rolnych. Powyższy obowiązek wynika z przepisów art. 63 ust. 1 i 2, pkt 1 i 12 oraz art. 64 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Więcej „Komunikat dla producentów żywności o konieczności rejestracji gospodarstw rolnych”

Więcej o: Informacja o wstrzymanym odbiorze odpadów ulegających biodegradacji przez PPHU „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu na terenie Gminy Wierzbica

Informacja o wstrzymanym odbiorze odpadów ulegających biodegradacji przez PPHU „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu na terenie Gminy Wierzbica

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu w nawiązaniu do pisma znak: ZG-Gm/2368/3173/2019 z dnia 26.03.2019 r. w sprawie przyjmowania odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 do instalacji zarządzanych przez Spółkę informuje, że odbiór przedmiotowych odpadów w miesiącu kwietniu br. zostanie wstrzymany w dniu 10.04.2019 r., ze względu na wyczerpanie miesięcznej ilości odpadów wynikającej z procesu technologicznego. Więcej „Informacja o wstrzymanym odbiorze odpadów ulegających biodegradacji przez PPHU „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu na terenie Gminy Wierzbica”

Więcej o: Trwa sprzątanie poboczy w Gminie Wierzbica

Trwa sprzątanie poboczy w Gminie Wierzbica

Urząd Gminy w Wierzbicy informuje, że trwa sprzątanie poboczy na ternie Gminy Wierzbica. Do tej pory wyczyszczono już drogi prowadzące z miejscowości:

  1. Rzeczków – Wierzbica
  2. Zalesice Kolonia – Łączany
  3. Zalesice Kolonia – Zalesice
  4. Wierzbica Kolonia – Wierzbica

Apelujemy do wszystkich mieszkańców oraz osób podróżujących przez Gminę Wierzbica o nie zaśmiecanie przydrożnych poboczy !!! Więcej „Trwa sprzątanie poboczy w Gminie Wierzbica”