Więcej o: Opieka Wytchnieniowa – Edycja 2021

Opieka Wytchnieniowa – Edycja 2021

Wójt Gminy Wierzbica Zdzisław Dulias wraz ze Skarbnik Gminy Wierzbica Jolanta Szkopek w dniu 05 maja 2021 r. podpisali umowę z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 r. środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz „ Uroczyste podpisanie umowy odbyło w siedzibie Wydziału do Spraw Osób Niepełnosprawnych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Więcej „Opieka Wytchnieniowa – Edycja 2021”

Więcej o: TPK – Twoja pomoc medyczna wieczorem, w weekendy i święta

TPK – Twoja pomoc medyczna wieczorem, w weekendy i święta

NFZ uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 – otrzymasz niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta.

Z platformy mogą skorzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach. Więcej „TPK – Twoja pomoc medyczna wieczorem, w weekendy i święta”

Więcej o: Rachmistrz telefoniczny – o co zapyta i czy można odmówić rozmowy?

Rachmistrz telefoniczny – o co zapyta i czy można odmówić rozmowy?

Osobom, które nie spisały się jeszcze w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), pomogą rachmistrzowie telefoniczni. Od początku maja zaczną dzwonić do mieszkańców z nr telefonu 22 828 88 88. Ze względu na wspólne zdrowie jest to obecnie jedyna forma pracy rachmistrzów. Warto wiedzieć wcześniej, jakich pytań się spodziewać i czy możemy prosić rachmistrza o inny termin rozmowy. Więcej „Rachmistrz telefoniczny – o co zapyta i czy można odmówić rozmowy?”

Więcej o: Dzwoni rachmistrz? Sprawdź jego tożsamość i się spisz!

Dzwoni rachmistrz? Sprawdź jego tożsamość i się spisz!

Osoby, które nie wypełniły jeszcze obowiązku udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), powinny spodziewać się telefonu od rachmistrza. Jego tożsamość będzie można sprawdzić na kilka sposobów.

W kwietniu, pierwszym miesiącu NSP 2021, funkcjonowały tylko dwie metody spisowe: samospis internetowy oraz spis przez telefon za pośrednictwem infolinii dostępnej pod numerem 22 279 99 99. Od 13 maja akcję spisową wzmocnią rachmistrzowie telefoniczni – będą się oni kontaktować z osobami, które jeszcze nie wypełniły formularza spisowego.

Ze względu na sytuację epidemiczną wstrzymano do odwołania pracę rachmistrzów w terenie. Nie będą oni odwiedzać mieszkań i prowadzić spisu w formie bezpośredniej rozmowy. Więcej „Dzwoni rachmistrz? Sprawdź jego tożsamość i się spisz!”

Więcej o: Kolejny etap prac budowlanych Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rzeczkowie Kolonii

Kolejny etap prac budowlanych Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rzeczkowie Kolonii

W miejscowości Rzeczków Kolonia nadal trwają prace budowlane w zawiązku z realizacją zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica” w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w której partnerami są: Gmina Wierzbica oraz Gmina Kowala. Liderem projektu jest Gmina Kowala. Więcej „Kolejny etap prac budowlanych Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rzeczkowie Kolonii”

Więcej o: Prace użytkowe na rzecz Gminnego Przedszkola Publicznego im. J. Brzechwy

Prace użytkowe na rzecz Gminnego Przedszkola Publicznego im. J. Brzechwy

Dzięki zaangażowaniu Wójta Gminy Wierzbica Zdzisława Duliasa w Gminnym Przedszkolu Publicznym im. J. Brzechwy zostały odnowione  sale zabaw dla najmłodszych wychowanków (3-latki). Ekipa malarska w ekspresowym tempie wykonała prace remontowo-malarskie, dzięki czemu sale zyskały nowy, świeży wygląd. Odświeżone sale i wzbogacone o nowe mebelki, firanki , tablice i dekoracje, bardzo spodobały się dzieciom i rodzicom, którzy również pomogli  w tym działaniu. Więcej „Prace użytkowe na rzecz Gminnego Przedszkola Publicznego im. J. Brzechwy”

Więcej o: Informacja Wójta Gminy Wierzbica

Informacja Wójta Gminy Wierzbica

Szanowni Mieszkańcy, w związku z tym, że na terenie Gminy Wierzbica w okresie od maja do września popiół z palenisk domowych nie jest odbierany bezpośrednio sprzed posesji, zachęcamy Państwa do skorzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Rzeczków Kolonia 78 (teren Oczyszczalni Ścieków).

W ramach wnoszonych przez Państwa opłat za odpady komunalne możecie Państwo zawieść na teren PSZOK m.in. popiół.

PSZOK jest czynny w każdą sobotę w godzinach od 8:00 do 14:00. Przypominamy, że przywiezione odpady nie mogą być zmieszane.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Więcej „Informacja Wójta Gminy Wierzbica”

Więcej o: Informacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Informacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska informuję, że na podstawie art. 122 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na gruntach leśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w 2021 roku, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach kolejnego cyklu (lata 2020-2021) Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na zlecenie Głównego Inspektoratu Środowiska i finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej „Informacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska”

Więcej o: XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z  KRUS wypadkom zapobiegamy”

XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Radomiu przeprowadziła etap powiatowy PT KRUS XI edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci  „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z  KRUS wypadkom zapobiegamy”. Konkurs skierowany był do uczniów wiejskich szkół podstawowych w celu promowania pozytywnych i bezpiecznych zachowań dzieci w środowisku pracy i życia rolników. Przeprowadzenie konkursu odbywało się w dwóch kategoriach wiekowych – klasy 0-III oraz klasy IV-VIII szkoły podstawowej i cieszył się dużym zainteresowaniem, co wpłynęło na liczne zgłoszenia. Więcej „XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy””