Więcej o: Ogłoszenie w sprawie jakości wody z ujęcia Ruda Wielka – Kresy

Ogłoszenie w sprawie jakości wody z ujęcia Ruda Wielka – Kresy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy opierając się na badaniach laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 10.05.2018 z hydroforni Ruda Wielka-Kresy dot. obecności bakterii E.coli informuje, że woda z ujęcia Ruda Wielka – Kresy spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda nadaje się do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe.
 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy udziela informacji pod numerem telefonu 500-050-812. Więcej „Ogłoszenie w sprawie jakości wody z ujęcia Ruda Wielka – Kresy”

Więcej o: Ogłoszenie w sprawie jakości wody pobranej z mieszkania w Rudzie Wielkiej ul. Wrzosowa 1 gm. Wierzbica w dniu 07.05.2018

Ogłoszenie w sprawie jakości wody pobranej z mieszkania w Rudzie Wielkiej ul. Wrzosowa 1 gm. Wierzbica w dniu 07.05.2018

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy opierając się na badaniach laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 07.05.2018  z mieszkania Ruda Wielka ul. Wrzosowa 1 dot. obecności bakterii coli informuje, że woda z ujęcia Ruda Wielka – Kresy nie spełnia wymagań zawartych  w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda nie nadaje się w żaden sposób do spożycia, nawet po przegotowaniu.
Woda nadaje się tylko do sanitariatów.

ZWiK w Wierzbicy podjął natychmiastowe działania mające na celu prowadzenie skutecznej dezyfekcji wody produkowanej z ujęcia Wody w Rudzie Wielkiej.

ZWiK będzie dostarczał wodę do spożycia w butelkach.

Odbiór butelek z wodą na posesji u Państwa Wiśniewskich Ruda Wielka ul.Wrzosowa 1

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy udziela informacji pod numerem telefonu 500-050-812. Więcej „Ogłoszenie w sprawie jakości wody pobranej z mieszkania w Rudzie Wielkiej ul. Wrzosowa 1 gm. Wierzbica w dniu 07.05.2018”

Więcej o: Zaproszenie na spotkanie z przedstawicielami Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

Zaproszenie na spotkanie z przedstawicielami Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

Urząd Gminy w Wierzbicy zaprasza Przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem działalności na terenie Gminy Wierzbica na spotkanie z przedstawicielami Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w dniu 14 maja 2018 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica (Sala konferencyjna, I piętro).

Podczas spotkania będą omówione możliwości oraz korzyści dla Inwestorów planujących rozpocząć działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN położonej w miejscowości Rzeczków Kolonia. Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i obejmuje łącznie powierzchnie 20 ha.

Serdecznie Zapraszamy Więcej „Zaproszenie na spotkanie z przedstawicielami Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN”