Aktualności

Więcej o: Zaproszenie dla Mieszkańców Gminy Wierzbica na szkolenia w ramach programu „Czyste Powietrze”

Zaproszenie dla Mieszkańców Gminy Wierzbica na szkolenia w ramach programu „Czyste Powietrze”

  1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z Ministerstwem Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także Wójt Gminy Wierzbica zaprasza wszystkich Mieszkańców Gminy Wierzbica na spotkania dotyczące realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy (dawny budynek Gimnazjum) w dniu 7 pazdpaździernika 2018 (niedziela) o godz. 18:00. Więcej „Zaproszenie dla Mieszkańców Gminy Wierzbica na szkolenia w ramach programu „Czyste Powietrze””
Więcej o: Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Wierzbica. Więcej „Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu”

Do góry