Aktualności

Więcej o: Spis rolny – częściowo przywrócono wywiady bezpośrednie

Spis rolny – częściowo przywrócono wywiady bezpośrednie

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez rolników, a także gotowość znacznej części rachmistrzów do pracy w terenie w trudnych warunkach epidemicznych, od soboty 10 października w gminach na Mazowszu i w całej Polsce będzie możliwość spisania gospodarstwa rolnego podczas wywiadu bezpośredniego. ZACHOWANE BĘDĄ WSZYSTKIE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO! Więcej „Spis rolny – częściowo przywrócono wywiady bezpośrednie”

Więcej o: Rolniku, chcesz się spisać wspólnie z rachmistrzem? Zgłoś się!

Rolniku, chcesz się spisać wspólnie z rachmistrzem? Zgłoś się!

W odpowiedzi na zgłaszane przez wielu mazowieckich rolników prośby o możliwość spisania gospodarstwa z pomocą rachmistrza, Urząd Statystyczny w Warszawie oferuje chętnym gminom wizytę mobilnego punktu spisowego. Jeśli jesteś rolnikiem i chciałbyś, żeby przy wypełnianiu obowiązku spisowego wsparł cię profesjonalny rachmistrz, zgłoś to jak najszybciej do naszego urzędu! Więcej „Rolniku, chcesz się spisać wspólnie z rachmistrzem? Zgłoś się!”

Więcej o: Funkcjonujący Gminny Żłobek w Wierzbicy

Funkcjonujący Gminny Żłobek w Wierzbicy

W 2019 roku Gmina Wierzbica rozpoczęła realizację projektu w ramach rządowego programu „Maluch+ 2019”. Jego koszt wynosi 1 558 587,12 zł z czego 1 015 072,16 zł stanowiło dofinansowanie z Funduszu Pracy, a 534 414,96 zł środki własne naszej gminy. W ramach projektu dokonaliśmy adaptacji i rozbudowy obiektu byłej Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbicy z przeznaczeniem na żłobek przystosowany dla 40 dzieci. Więcej „Funkcjonujący Gminny Żłobek w Wierzbicy”

Więcej o: Postępowania przetargowe na realizację PSZOK na terenie Gminy Wierzbica

Postępowania przetargowe na realizację PSZOK na terenie Gminy Wierzbica

Rozpoczęły się postępowania przetargowe na realizację „Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” na terenie Gminy Wierzbica. Etap I zakłada budowę sieci i przyłącza wodociągowego na terenie działek nr: 2096/12, 242/3, 242/7, 242/8 i 242/2 położonych w miejscowości Rzeczków.
Do dnia 07.10.2020 r. wpłynęły 3 oferty na realizację w/w zadania. Więcej „Postępowania przetargowe na realizację PSZOK na terenie Gminy Wierzbica”

Więcej o: Strefa żółta od 10 października 2020 na terenie całego kraju

Strefa żółta od 10 października 2020 na terenie całego kraju

Od 10 października w całym kraju zostają wprowadzone obostrzenia obowiązujące dla strefy żółtej. Oznacza to, że wszystkie osoby przebywające na terytorium Polski będą musiały nosić maseczki w przestrzeni publicznej. W życie wejdzie również ograniczenie liczby osób biorących udział w zgromadzeniach do 75. Więcej „Strefa żółta od 10 października 2020 na terenie całego kraju”

Więcej o: Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych. Więcej „Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.”

Do góry