Aktualności

Trwa rekrutacja do Gminnego Żłobka w Wierzbicy

Banner Gminny Żłobek

Szanowni Państwo!

Gmina Wierzbica realizując projekt pn. „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wierzbica” przypomina o trwającej  rekrutacji do Gminnego Żłobka w Wierzbicy.

Projekt zapewnia wsparcie rodzicom przebywającym na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, bezrobotnych oraz biernych zawodowo w tym przebywających na urlopie wychowawczym.

Projekt zapewnia wsparcie dla gmin: Wierzbica, Orońsko, Skaryszew i Kowala.

Zachęcamy  do odwiedzenia i polubienia strony na portalu Facebook: Gminny Żłobek w Wierzbicy

Na pytania i wątpliwości odpowie Dyrektor Gminnego Żłobka w Wierzbicy tel. 506 181 063, lub pracownik biura projektu  pod nr tel.  48 618 36 29.

Pasek Gminny Żłobek Więcej „Trwa rekrutacja do Gminnego Żłobka w Wierzbicy”

Więcej o: Trwa budowa PSZOK na terenie Gminy Wierzbica

Trwa budowa PSZOK na terenie Gminy Wierzbica

W miejscowości Rzeczków Kolonia trwają obecnie prace budowlane w zawiązku z realizacją zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica” w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w której partnerami są: Gmina Wierzbica oraz Gmina Kowala. Liderem projektu jest Gmina Kowala. Więcej „Trwa budowa PSZOK na terenie Gminy Wierzbica”

Więcej o: Posadziłeś las ze wsparciem ARiMR? Złóż wniosek o dwie premie

Posadziłeś las ze wsparciem ARiMR? Złóż wniosek o dwie premie

Od 15 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej w ramach poddziałania Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych finansowanego z PROW 2014-2020. Można je złożyć tylko za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Więcej „Posadziłeś las ze wsparciem ARiMR? Złóż wniosek o dwie premie”

Więcej o: Informacja o kolportażu ulotek o szczepieniach przeciwko COViD-19

Informacja o kolportażu ulotek o szczepieniach przeciwko COViD-19

Urząd Gminy w Wierzbicy informuje, że w dniu 16 marca 2021 r. otrzymał 3700 ulotek z informacjami o szczepieniu przeciwko COViD-19, które będą kolportowane od dnia 17 marca 2021 r. przy udziale Druhen i Druhów Strażaków OSP oraz pracowników Urzędu Gminy w Wierzbicy.

Więcej o: Narodowy Spis Powszechny 2021 – Twoje dane będą bezpieczne!

Narodowy Spis Powszechny 2021 – Twoje dane będą bezpieczne!

Informacje zbierane podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) będą podlegać rygorystycznej ochronie. Gwarantują to zarówno zapisy prawne nakładające m.in. bezwzględny obowiązek zachowania tajemnicy statystycznej, jak i zabezpieczenia informatyczne blokujące osobom niepowołanym dostęp do danych spisowych. Więcej „Narodowy Spis Powszechny 2021 – Twoje dane będą bezpieczne!”

Więcej o: Narodowy Spis Powszechny 2021 – jakie będą pytania?

Narodowy Spis Powszechny 2021 – jakie będą pytania?

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) odpowiedzą na pytania: ile nas jest, jacy jesteśmy i jak żyjemy. Informacje o tym będziemy mogli podać w aplikacji spisowej lub podczas rozmowy z rachmistrzem. Przede wszystkim badana będzie sytuacja rodzinna, zawodowa i mieszkaniowa wszystkich mieszkańców Polski. Udzielone odpowiedzi będą bezwzględnie chronione tajemnicą statystyczną. Więcej „Narodowy Spis Powszechny 2021 – jakie będą pytania?”

Do góry