Aktualności

Więcej o: TRWA PRZEBUDOWA I REMONT PRZEDSZKOLA W WIERZBICY

TRWA PRZEBUDOWA I REMONT PRZEDSZKOLA W WIERZBICY

Jeszcze w grudniu ubiegłego roku rozpoczęła się przebudowa i remont budynku po szkole podstawowej w Wierzbicy z przeznaczeniem na przedszkole wraz z budową placu zabaw. To jedna z najważniejszych inwestycji tego roku, na którą jeszcze w roku 2022 pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 1 mln 700 tys. zł. z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Więcej „TRWA PRZEBUDOWA I REMONT PRZEDSZKOLA W WIERZBICY”

Więcej o: OPASKA BEZPIECZEŃSTWA DLA SENIORÓW W WIEKU 65+Z GMINY WIERZBICA

OPASKA BEZPIECZEŃSTWA DLA SENIORÓW W WIEKU 65+Z GMINY WIERZBICA

Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy Wierzbica…

Gmina Wierzbica – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy przystępuje do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 – USŁUGI WSPARCIA NA RZECZ SENIORÓW W WIEKU 65 LAT I WIĘCEJ ZAMIESZKUJĄCY NA TERENIE GMINY WIERZBICA W RAMACH PROGRAMU „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2023

                Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia, finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w artykule 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik  Ustaw pozycja 568, z późniejszymi zmianami). Więcej „OPASKA BEZPIECZEŃSTWA DLA SENIORÓW W WIEKU 65+Z GMINY WIERZBICA”

Więcej o: ROLNIKU, ZŁÓŻ WNIOSEK O ZWROT AKCYZY ZA PALIWO ROLNICZE NA NOWYCH ZASADACH

ROLNIKU, ZŁÓŻ WNIOSEK O ZWROT AKCYZY ZA PALIWO ROLNICZE NA NOWYCH ZASADACH

Do wtorku,  28 lutego 2023 roku rolnicy mogą składać w  Urzędzie Gminy w Wierzbicy wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie, które wykorzystali do produkcji rolnej. W tym roku wzrosła stawka zwrotu. Po raz pierwszy o pieniądze będą mogli ubiegać się także hodowcy trzody chlewnej, ale ich wnioski będą przyjmowane dopiero w sierpniu. Więcej „ROLNIKU, ZŁÓŻ WNIOSEK O ZWROT AKCYZY ZA PALIWO ROLNICZE NA NOWYCH ZASADACH”

Więcej o: KOLEJNE SZANSE NA UZYSKANIE DOFINANSOWANIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

KOLEJNE SZANSE NA UZYSKANIE DOFINANSOWANIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Samorząd Województwa Mazowieckiego zachęca kluby sportowe, stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich do aplikowania o środki w formie dotacji z budżetu Mazowsza na cele publiczne organizacji pozarządowych. W chwili obecnej trwa już nabór wniosków w otwartych konkursach ofert, a niektóre nabory dopiero się rozpoczną. Zachęcamy do zapoznania się z szczegółowymi informacjami na temat konkursów na stronie www.dialog.mazovia.pl Więcej „KOLEJNE SZANSE NA UZYSKANIE DOFINANSOWANIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”

Więcej o: CZĘŚĆ RADNYCH GMINY WIERZBICA NIE PRZYJĘŁA BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

CZĘŚĆ RADNYCH GMINY WIERZBICA NIE PRZYJĘŁA BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!

Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy Wierzbica, która odbyła się 31 stycznia br. najważniejszymi jej punktami, umożliwiającymi realizację zadań inwestycyjnych oraz bieżące funkcjonowanie Gminy były Uchwała Budżetowa i Wieloletnia Prognoza Finansowa. Budżet Gminy w projekcie zaproponowanym przez Wójta Gminy zawierał propozycje radnych, sołtysów oraz mieszkańców, uwzględniając przy tym kontynuację zadań rozpoczętych w roku 2022, przyznane dofinansowania, nowe zadania, realizację zadań w jednostkach budżetowych, administracji, szkołach, przedszkolach oraz wszelkich innych zadań niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania Gminy. Niestety Rada Gminy 9 głosami odrzuciła projekt i budżet stracił swoją wagę. Ważne dla mieszkańców zadania, które pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa poparli tylko radni: Sławomir Lisek, Łukasz Kuźdub, Marek Szczepiński, Kazimierz Szczęsny i Agnieszka Włoskowicz. Więcej „CZĘŚĆ RADNYCH GMINY WIERZBICA NIE PRZYJĘŁA BUDŻETU GMINY NA ROK 2023”

Więcej o: NABÓR KANDYDATÓW NA STAŻ W DRUGIM URZĘDZIE SKARBOWYM W RADOMIU

NABÓR KANDYDATÓW NA STAŻ W DRUGIM URZĘDZIE SKARBOWYM W RADOMIU

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu informuje o naborze kandydatów na staż w Drugim Urzędzie Skarbowym w Radomiu w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomiu dla osób posiadających status osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu. Szczegóły wraz z warunkami odbywania stażu dostępne są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu, ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3:

  • Dział Pośrednictwa Pracy, tel. 48 386 71 36,
  • Dział Wsparcia Zatrudnienia, tel. 48 386 72 05.

Więcej „NABÓR KANDYDATÓW NA STAŻ W DRUGIM URZĘDZIE SKARBOWYM W RADOMIU”

Więcej o: STANOWISKO GMINY WIERZBICA W SPRAWIE „BUDOWY LINII KOLEJOWEJ NR 84 NA ODC. RADOM-IŁŻA-KUNÓW”

STANOWISKO GMINY WIERZBICA W SPRAWIE „BUDOWY LINII KOLEJOWEJ NR 84 NA ODC. RADOM-IŁŻA-KUNÓW”

W nawiązaniu do wiadomości z dnia 02.02.2023 r. oraz spotkania informacyjno – konsultacyjnego w ramach I etapu prac nad rozszerzonym Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowym (STEŚ-R) dla zadania pn. „Budowa linii kolejowej nr 84 na odc. Radom – Iłża – Kunów” (ustosunkowując się do Państwa prośby dotyczącej zajęcia przez Gminę Wierzbica pisemnego stanowiska w powyższej kwestii informujemy, iż po dokładnej analizie 8 wariantów + 3 podwariantów tj łącznie 11 potencjalnych tras linii kolejowych wyrażamy negatywne stanowisko w stosunku do wszystkich zaproponowanych wariantów przebiegających przez teren naszej gminy. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego oraz ankiety mającej na celu rozeznanie się w nastrojach społecznych oraz potrzebach lokalnej społeczności związanych z przedmiotowym przedsięwzięciem informuję, że Gmina Wierzbica w pełni podziela pogląd większości mieszkańców, zgodnie z którym lokalizowanie linii kolejowej przebiegającej w zaproponowanym kształcie jest bezzasadne i będzie powodowało niepowetowane straty społeczne, krajobrazowe, środowiskowe, moralne oraz materialne. Pragniemy podkreślić, że badania ankietowe dotyczyły jedynie wariantów przebiegających przez teren naszej Gminy. Więcej „STANOWISKO GMINY WIERZBICA W SPRAWIE „BUDOWY LINII KOLEJOWEJ NR 84 NA ODC. RADOM-IŁŻA-KUNÓW””

Więcej o: Ankieta dotycząca Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dot. zadania pn. „Budowa linii kolejowej nr 84 Radom-Iłża-Kunów”

Ankieta dotycząca Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dot. zadania pn. „Budowa linii kolejowej nr 84 Radom-Iłża-Kunów”

W związku ze spotkaniem informacyjnym z Centralnym Portem Komunikacyjnym w ramach I etapu prac nad rozszerzonym studium Techniczno – Ekonomiczno –Środowiskowym (STEŚ-R) dla zadania pn. „Budowa linii kolejowej nr 84 na odc. Radom – Iłża – Kunów” oraz przedstawionymi na nim  wariantami linii kolejowej Wójt Gminy Wierzbica udostępnia załącznik graficzny obrazujący wszystkie 4 warianty zlokalizowane na terenie Gminy Wierzbica.

Mając na względzie interes społeczny oraz ważny interes obywateli Wójt Gminy Wierzbica udostępnia ankietę, której celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska z Mieszkańcami do dnia 9 lutego do godz. 14:00. Więcej „Ankieta dotycząca Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dot. zadania pn. „Budowa linii kolejowej nr 84 Radom-Iłża-Kunów””

Więcej o: UWAGA !!! WARIANTY PLANOWANEJ BUDOWY LINII KOLEJOWEJ W WIERZBICY ZAPROPONOWANE PRZEZ CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY

UWAGA !!! WARIANTY PLANOWANEJ BUDOWY LINII KOLEJOWEJ W WIERZBICY ZAPROPONOWANE PRZEZ CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY

Szanowni Mieszkańcy, Centralny Port Komunikacyjny wraz z firmą projektową Databout Sp. z o.o. przedstawił warianty linii kolejowej przebiegające przez tereny Gminy Wierzbica. Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z przebiegiem tych tras. Ewentualne uwagi i sugestie na ten temat prosimy zgłaszać do 09 lutego, 2023r. do godz. 14.00 w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Wierzbicy.

Warianty Lini Kolejowej CPK w Gm. Wierzbica

Prezentacja CPK Więcej „UWAGA !!! WARIANTY PLANOWANEJ BUDOWY LINII KOLEJOWEJ W WIERZBICY ZAPROPONOWANE PRZEZ CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY”

Do góry