Aktualności

Więcej o: Usuwanie odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Wierzbica

Usuwanie odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Wierzbica

Urząd Gminy w Wierzbicy informuje, iż w związku z realizacją programu „Usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w dniach 29.07.2020r. i 30.07.2020 r. na terenie Oczyszczalni Ścieków, Rzeczków Kolonia 78, 26-680 Wierzbica w godz. 8.00-15.00 przeprowadzona zostanie zbiórka ww. odpadów. Do udziału w programie upoważnieni są rolnicy, którzy złożyli do tut. Urzędu Gminy wnioski dot. inwentaryzacji folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym. Przypominamy, że przekazywane odpady powinny być posegregowane (folia rolnicza czarna, folia rolnicza biała, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania typu Big Bag, opakowania po nawozach) oraz pozbawione zanieczyszczeń (np. błota). Więcej „Usuwanie odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Wierzbica”

Więcej o: Ostrzeżenie meteorologiczne 1 stopnia przed burzami z gradem

Ostrzeżenie meteorologiczne 1 stopnia przed burzami z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie informuje mieszkańców województwa mazowieckiego o ostrzeżeniu 1 stopnia przed burzami z gradem mogącymi wystąpić od godz. 14:00 dnia 16.07.2020 r. do godz. 23:00 dnia 16.07.2020 r. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami grad. Więcej „Ostrzeżenie meteorologiczne 1 stopnia przed burzami z gradem”

Więcej o: Dofinansowanie WFOŚiGW na odbiór i utylizację azbestu z terenu Gminy Wierzbica

Dofinansowanie WFOŚiGW na odbiór i utylizację azbestu z terenu Gminy Wierzbica

Gmina Wierzbica otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wierzbica”.

Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 50.000,00 zł, stanowi 99,13 % wartości całego zadania i zostanie przeznaczona na unieszkodliwienie około 168,0 Mg odpadów zawierających azbest z posesji, których właściciele zgłosili wcześniej zamiar oddania wyrobów azbestowych do utylizacji. Więcej „Dofinansowanie WFOŚiGW na odbiór i utylizację azbestu z terenu Gminy Wierzbica”

Więcej o: Dofinansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dla Gminy Wierzbica

Dofinansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dla Gminy Wierzbica

Wójt Gminy Wierzbica Zdzisław Dulias wraz ze Skarbnik Gminy Wierzbica Ireną Stańkowską 10 lipca 2020 r. podpisali umowy z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2020 r. środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020 oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020. Uroczyste podpisanie umów odbyło się w budynku Starostwa Powiatu Radomskiego. Więcej „Dofinansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dla Gminy Wierzbica”

Więcej o: XV edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

XV edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

Już po raz piętnasty fotografowie-amatorzy staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Pragniemy zaprosić uczestników konkursu do podróży po naszym regionie, zwiedzania niezwykłych miejsc, tajemniczych zakątków, które warto uwiecznić na fotografii. Tematem tegorocznej edycji konkursu jest „Łączy nas Mazowsze”. Więcej „XV edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu””

Więcej o: Dofinansowanie dla Gminy Wierzbica w zakresie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła

Dofinansowanie dla Gminy Wierzbica w zakresie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła

Gmina Wierzbica otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Wierzbica” w wysokości 101.072,00 zł, co stanowi 99,99% kosztów kwalifikowanych zadania. Więcej „Dofinansowanie dla Gminy Wierzbica w zakresie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła”

Więcej o: PSZOK w Gminie Wierzbica i Gminie Kowala coraz bliżej

PSZOK w Gminie Wierzbica i Gminie Kowala coraz bliżej

Gmina Wierzbica w partnerstwie z Gminą Kowala realizuję zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica” w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Liderem projektu jest Gmina Kowala. Więcej „PSZOK w Gminie Wierzbica i Gminie Kowala coraz bliżej”

Więcej o: Spełnijmy swój obywatelski obowiązek

Spełnijmy swój obywatelski obowiązek

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło, iż akcja „Bitwa o wozy” towarzyszyć będzie również II turze wyborów prezydenckich. Tym razem do wygrania będzie 49 wozów dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Promesy trafią do gmin z najwyższą frekwencją na terenie dawnych województw według podziału administracyjnego z dnia 31.12.1998 r. Więcej „Spełnijmy swój obywatelski obowiązek”

Do góry