Aktualności

Więcej o: Dofinansowanie na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

Dofinansowanie na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

Urząd Gminy Wierzbica informuje o możliwości pozyskania 100% dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie na działania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu. Zainteresowane osoby (właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków) proszone są o składanie wniosków wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Gminy Wierzbica pok. nr 22 w terminie do 30.04.2010 roku. Więcej „Dofinansowanie na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu”

Do góry