Aktualności

Sesja absolutoryjna

Rada Gminy Wierzbica na sesji w dniu 28 kwietnia 2009 r dokonała oceny wykonania budżetu gminy w roku 2008. Opinię Komisji Rewizyjnej przedstawiła Elżbieta Kawalec, która dokonała analizy wykonania budżetu za 2008 rok na podstawie przedstawionego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu. Dokonując kontroli wykonania budżetu Więcej „Sesja absolutoryjna”

Wielkanocne spotkanie

W ramach realizacji Programu Integracji Społecznej pt. „Jajko wielkanocne” Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Wierzbicy w partnerstwie z Publiczną Szkołą Podstawową im. S. Żeromskiego w Wierzbicy 23 kwietnia br. zorganizowało spotkanie mieszkańców gminy Wierzbica. Więcej „Wielkanocne spotkanie”

Do góry