Aktualności

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz.U. Nr. 132 poz 622 z póź zm.) oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/241/06 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbica, właściciele nieruchomości są zobowiązani do: Więcej „O G Ł O S Z E N I E”

Do góry