Aktualności

Przetarg na termomodernizację budynku Betanii

W dniu 24.04.2008r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku świetlicy socjoterapeutycznej Betania w Wierzbicy. Prace będą polegały na:

– wymianie stolarki drzwiowej zewnętrznej;

– dociepleniu ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 10 cm;

– wymianie obróbek blacharskich;

– wyłożeniu płytkami GRES schodów wejściowych.

Radni jednogłośnie przyjęli absolutorium budżetowe za zeszły rok

Sesja absolutoryjna odbyła się 21 kwietnia 2008r. Radni oceniali wykonanie budżetu gminy w 2007 roku. Za przyznaniem absolutorium głosowali wszyscy członkowie Rady Gminy.

W roku 2007 udało się zrealizować większość zamierzeń, znajdujących swoje odzwierciedlenie w budżecie gminy, Więcej „Radni jednogłośnie przyjęli absolutorium budżetowe za zeszły rok”

Do góry