Aktualności

Nominacje rozdane

W dniu wczorajszym, tj. 28 sierpnia Wójt Gminy – Dariusz Myśliwiec wręczył pięć nominacji na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych w gminie Wierzbica. Powierzenie stanowiska na 5-letnią kadencję otrzymali: Więcej „Nominacje rozdane”

Dodatkowe dni wolne od pracy w Urzędzie Gminy

W związku z art. 130 § 2 K.P. Ustalono w 2009 roku dodatkowe dni wolne od pracy:

14 sierpnia za 15 sierpnia, który przypada w sobotę,

24 grudnia za 26 grudnia, który przypada w sobotę .

W tych dniach Urząd Gminy w  W i e r z b i c y  będzie nieczynny.

Do góry