Aktualności

Spotkanie w Pomorzanach

W poniedziałek 11 maja br. w budynku świetlicy wiejskiej w Pomorzanach odbyło się otwarte spotkanie mieszkańców Pomorzan z Wójtem Gminy – Dariuszem Myśliwcem. W spotkaniu uczestniczyli również: Przewodnicząca Rady Gminy – Aldona Dzik, radny z Pomorzan – Andrzej Smorągiewicz oraz sołtys – Jadwiga Kordys. Więcej „Spotkanie w Pomorzanach”

Remonty chodników

W dniu 8 maja br. odbył się końcowy odbiór i przekazanie do użytku zadania pod nazwą „Remont chodnika i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 727″ o długości 447 metrów. Inwestycja ta została wykonane wspólnie z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich Więcej „Remonty chodników”

Sesja absolutoryjna

Rada Gminy Wierzbica na sesji w dniu 28 kwietnia 2009 r dokonała oceny wykonania budżetu gminy w roku 2008. Opinię Komisji Rewizyjnej przedstawiła Elżbieta Kawalec, która dokonała analizy wykonania budżetu za 2008 rok na podstawie przedstawionego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu. Dokonując kontroli wykonania budżetu Więcej „Sesja absolutoryjna”

Do góry