Aktualności

Więcej o: Brak środków na realizację projektu

Brak środków na realizację projektu

20 października 2011 roku wpłynęło do urzędu pismo z informację, że wniosek nr POKL.09.01.01-14-010/11 „Przedszkole marzeń w gminie Wierzbica” o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, złożony w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Więcej „Brak środków na realizację projektu”

Więcej o: Dożynki 2011

Dożynki 2011

Gminne dożynki 2011 w Wierzbicy odbyły się 11 września, rozpoczęły się Mszą świętą celebrowaną przez ks. bp. Edwarda Materskiego, ks. kan. Jana Chodelskiego oraz ks Tadeusza Lutkowskiego w kościele parafialnym. „Oby chleba nie zabrakło nikomu” –  powiedział ks. bp. Edward Materski. Podziękował wszystkim rolnikom za ich ciężką pracę i poświęcił wieńce dożynkowe. Więcej „Dożynki 2011”

Więcej o: „Z komputerem na Ty w Wierzbicy”

„Z komputerem na Ty w Wierzbicy”

Publiczna Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Wierzbicy od 01 sierpnia 2011 r do 31 grudnia 2011 r. realizuje projekt „Z komputerem na Ty w Wierzbicy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej „„Z komputerem na Ty w Wierzbicy””

Do góry