2010

Budowa i modernizacja dróg gminnych:

Lp. rodzaj i miejsce zadania
1 Przebudowa drogi gminnej w m. Wierzbica Kolonia o długości 1600 m
2 Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrówka Warszawska o długości 300 m
3 Kontynuacja przebudowy ciągu komunikacyjnego dróg gminnych ul. Krasickiego, Żeromskiego i Wiatracznej w Wierzbicy długości 900 m (chodnik 1800 m)
4 Przebudowa drogi gminnej w m. Ruda Wielka-Kresy o długości 1300 m

Drogi powiatowe:

Lp. rodzaj i miejsce zadania
1 Dofinansowanie do budowy drogi powiatowej Wierzbica-Ruda Wielka-Kowala o długości 5 km (chodnik 800 m)
2 Dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Łączany

Jednostki OSP:

Lp. rodzaj i miejsce zadania
1 Termomodernizacja budynku OSP Wierzbica Kolonia
2 Termomodernizacja budynku OSP Zalesice
3 Wykonanie instalacji c.o. w budynku OSP Polany

Oświetlenie w gminie:

Lp. rodzaj i miejsce zadania
1 Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Wierzbica, Polany, Rzeczków, Ruda Wielka i Łączany
2 Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne w miejscowości Polany

Oświata:

Lp. rodzaj i miejsce zadania
1 Wykonanie dokumentacji na wymianę więźby dachowej i pokrycie dachu w budynku PSP w Polanach
2 Kontynuacja budowy boisk sportowych przy PG w Wierzbicy

Modernizacja świetlic:

Lp. rodzaj i miejsce zadania
1 Wykonanie instalacji c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Pomorzanach

Pozostałe:

Lp. rodzaj i miejsce zadania
1 Wykonanie węzła ciepłowniczego w bloku nr 11
2 Montaż instalacji c.o. w blokach Nr 21 i 33
3 Wykonanie remontu dachu budynku Urzędu Gminy
4 Przebudowa odcinka ogrodzenia i chodnika na działce obok Ośrodka Zdrowia w Rudzie Wielkiej
5 Wymiana podłóg w budynku Ośrodka Zdrowia w Rudzie Wielkiej
6 Przebudowa płyty stadionu gminnego w Wierzbicy – projekt budowlany
7 Zamknięcie składowiska odpadów we wsi Rzeczków Kolonia
8 Budowa szaletu publicznego, zaplecza socjalnego i zbiornika na nieczystości płynne na terenie rekreacyjnym w Zalesicach Kolonii – I etap

Do góry