Radca Prawny

Marzena Szklarska
e-mail: radca.prawny@wierzbica.pl

SYMBOL (RP)

Do zadań i kompetencji Radcy Prawnego należy:

  1. obsługa prawna Urzędu,
  2. obsługa prawna Rady Gminy i udział w jej posiedzeniach,
  3. reprezentowanie interesów gminy przed urzędami i instytucjami publicznymi,
  4. zastępstwo procesowe w sprawach sądowych,
  5. udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w stosowaniu prawa.

Do góry