Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum w Rudzie Wielkiej

Adres: Ruda Wielka 191 b, 26- 680 Wierzbica
tel. (48) 618 24 37
fax (48) 381 62 02
e-mail: pg.rudawielka@neostrada.pl
adres strony internetowej: www.zsrudawielka.edu.pl

Historia Publicznej Szkoły Podstawowej

Początki szkolnictwa w Rudzie Wielkiej sięgają 1918r. W tym roku powstała czterooddziałowa szkoła powszechna. Mieściła się ona w domu rodziny Wojczakowskich. Do 1924 r. szkoła wynajmowała salę służąca do nauki od rodziny Szczepana Smorągiewicza. Korzystała również z budynków tzw. „czworaków”. Na początku lat 20 rozpoczęto budowę szkoły siedmioklasowej. W 1924r. za kadencji kierownika Leona Chrusta budowę zakończono. Był to parterowy drewniany budynek, składający się z czterech izb lekcyjnych o wspólnym korytarzu, kancelarii i trzech facjatkach dla nauczycieli. Ze szkołą połączono budynek mieszkalny dla kierownika szkoły. Patronat nad budową szkoły objęła gmina Kowala, do której administracyjnie należała miejscowość Ruda Wielka, a inicjatorem jej był nauczyciel tej szkoły – Stanisław Piątek. Ówczesny rząd dał mieszkańcom Rudy Wielkiej trzy budynki chłopskie, z których zestawiono szkołę. Szkoła w Rudzie Wielkiej była jedyną szkołą w powiecie radomskim, do której przysyłano absolwentów seminarium Nauczycielskiego na roczna praktykę. Szkoła w Rudzie Wielkiej z polecenia Kuratora Okręgu Szkolnego w Krakowie stała się Ośrodkiem metodycznym dokształcania nauczycieli z południowych gmin powiatu radomskiego.

W 1939 r. po odejściu Leona Chrusta ze szkoły, kierownikiem placówki mianowano Stanisława Maja. W 1958r. kierownikiem szkoły został Józef Swat. Budynek szkoły nie był już w stanie pomieścić wszystkich uczniów. Mieszkańcy Rudy Wielkiej i pozostałych miejscowości, z których pochodzili uczniowie wyrazili zgodę na opodatkowanie każdej rodzinna rozbudowę szkoły. Planowano dobudować cztery sale lekcyjne. Zebrano na ten cel kwotę 4460 zł. Zaniechano jednak tej akcji, ponieważ Wydział Oświaty uważał, iż wybudowanie tych sal w czynie społecznym nie zaradzi całkowicie sytuacji.

W roku szkolnym 1959/1960 Wydział Oświaty w Szydłowcu wydał decyzję o budowie nowej szkoły w Rudzie Wielkiej. W roku 1964 rozpoczęto długo oczekiwaną budowę nowej szkoły w parku ziemianina Przychodzkiego. W 1974 roku ze względu na wiek i długotrwałą pracę w oświacie na emeryturę odszedł Józef Swat.

01.09.1974 r. na stanowisko dyrektora placówki powołano Henryka Koselskiego

W 1987 r. dyrektorem została wicedyrektor placówki Halina Kwiecień.

Z dniem 1 września 2012 roku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wierzbica nr XIX/152/2012 z dnia 9 maja 2012 roku połączono Publiczną Szkołę Podstawową i Publiczne Gimnazjum w Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum w Rudzie Wielkiej. W drodze konkursu wybrana została dyrektor placówki, którą została Pani Iwona Kwaśniewska.

Do góry