Publiczna Szkoła Podstawowa w Łączanach

Łączany 40
26–680 Wierzbica
e-mail: splaczany@poczta.onet.pl,
tel.: (048) 6182755

Godziny pracy: 8.00:15.20

HISTORIA SZKOŁY W ŁĄCZANACH

Początki szkolnictwa w Łączanach sięgają XX-lecia międzywojennego. Pierwsze zajęcia w czteroklasowej szkole odbywały się w domach prywatnych: Walentego Piskorza, Władysława Łukawskiego, Józefa Łyżwy i Franciszka Roli. Dzieci rozpoczynały naukę w wieku 6 lat a ich edukacją zajmowało się trzech nauczycieli. Uczniowie, którzy ukończyli cztery klasy mogli kontynuować naukę w szkole w Polanach.

Po wojnie zajęcia szkolne prowadzono w drewnianym baraku, zakupionym w Radomiu (pozostałość po okupancie niemieckim). Obowiązywał wówczas 7-letni cykl nauki. W 1958r. władze oświatowe przy udziale społeczności lokalnej rozpoczęły budowę obecnego budynku szkolnego, który oddano do użytku w 1959r. W latach 1965-66 w szkole odbywały się również zajęcia z Przysposobienia Rolniczego, które na krótko wznowiono jeszcze w latach 80-tych. Od roku szkolnego 1966/67 funkcjonowała 8-klasowa szkoła podstawowa, a w latach 1973-1994 jako Szkoła Zbiorcza z dwiema filiami: w Suliszce i Zalesiach.

Zmiana struktury systemu szkolnego z ośmioklasowej szkoły podstawowej na sześcioklasową nastąpiła w 1999r.

Chlubą szkoły jest sztandar. Widnieją na nim: na jednej stronie wizerunek Św. Stanisława Kostki z otaczającym go napisem: Bóg – Ojczyzna – Nauka na drugiej: orzeł w koronie z napisem: Szkoła Powszechna Łączany 1933r. W czasie wojny ów sztandar wraz z cennymi pomocami naukowymi został ukryty, a po zakończeniu wojny przekazany kierownikowi szkoły p. Józefowi Tuzimkowi i przechowywany w domu prywatnym. Od 1990r. sztandar umieszczony jest w szkole w widocznym miejscu i wykorzystywany podczas akademii szkolnych i uroczystości religijnych.

Funkcje kierownicze w placówce pełnili kolejno: p. Piskorz, p. Piwoński, Józef Tuziemek, p. Dobosz, Mieczysław Głodek, Stanisław Kończyk, Wacław Adamczyk, Elżbieta Kordys, Janina Majewska. Od stycznia 2007 roku dyrektorem szkoły jest Marzena Górka-Fituch.

Na przełomie lat 80-tych i 90-tych wsparcia finansowego i materialnego udzielał szkole zakład opiekuńczy: Kombinat Remontowo-Budowlany PCWiG w Wierzbicy.

Od początku funkcjonowania szkoły dla podniesienia poziomu nauczania dyrektorzy, nauczyciele i rodzice dbali o wzbogacenie bazy dydaktycznej w środki i pomoce naukowe. Obecnie szkoła posiada pracownię komputerową oraz sprzęt audiowizualny. Uczniowie mogą rozwijać swoje zdolności uczestnicząc w kołach zainteresowań i przedmiotowych, reprezentują naszą szkołę w licznych konkursach powiatowych i ogólnopolskich, zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Odbywają się również zbiórki Szkolnej Drużyny Harcerskiej „Knieja”, a także prężnie działa sekcja zapaśnicza odnosząca liczne sukcesy na arenie ogólnopolskiej.

Nadal dzięki zaangażowaniu w/w podmiotów oraz władz gminy Wierzbica sukcesywnie modernizujemy naszą placówką, aby polepszać warunki nauki i pracy.

WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ

L.p. Nazwisko i imię Wykształcenie Stopień awansu zawodowego Nauczany przedmiot
1. Górka-Fituch Marzena mgr historii,studia podyplomowe: geografia,studia podyplomowe: przyroda

kurs kwalifikacyjny: organizacja i zarządzanie oświatą,

n-l
dyplomowany
historia, przyroda
2. Chodakowska Marzena mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej,studia podyplomowe: kształcenie muzyczno-ruchowe, n-l
dyplomowany
nauczanie zintegrowane, muzyka
3. Gołda Bożena mgr ekonomii i finansów,licencjat w zakresie filologii angielskiej po nauczycielskim kolegium językowym, n-l
kontraktowy
język angielski
4. Krzemińska Beata Studium Nauczycielskie: nauczanie początkowe, n-l
mianowany
nauczanie zintegrowane, plastyka
5. Kuś Urszula mgr pedagogii w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,studia podyplomowe: integracja z rewalidacją,kurs doskonalący: gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, n-l
mianowany
nauczanie zintegrowane
6. Makowska Magdalena mgr wychowania technicznego w zakresie informatyki,studia podyplomowe: matematyka n-l
kontraktowy
matematyka, informatyka, technika
7. Mąkosa Renata mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, surdopedagogika n-l
mianowany
nauczanie indywidualne
8. Piskorz Mirosław mgr wychowania fizycznego,trener II klasy w zapasach, n-l
mianowany
wychowanie fizyczne
9. Podlasińska Marlena mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,kurs kwalifikacyjny: oligofrenopedagogika n-l
dyplomowany
nauczanie indywidualne
10. Rola Iwona mgr filologii polskiej,kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa, n-l
kontraktowy
język polski
11. Siemieniec Magdalena mgr ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw,mgr matematyki w zakresie nauczania matematyki i informatyki,kurs kwalifikacyjny: organizacja i zarządzanie oświatą,

kurs kwalifikacyjny: oligofrenopedagogika (ukończy w czerwcu 2008r).

n-l
kontraktowy
matematyka, informatyka
12. Wójcicka Maria mgr teologii,kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa,kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie, n-l
dyplomowany
religia, wychowanie do życia w rodzinie

BAZA LOKALOWO – DYDAKTYCZNA

Budynek szkoły dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 548m kw. W szkole znajdują się następujące pomieszczenia:

 • sześć sal lekcyjnych (w tym pracownia komputerowa),
 • biblioteka szkolna z czytelnią oraz filia biblioteki publicznej,
 • pomieszczenie na sprzęt sportowy,
 • gabinet dyrektora,
 • pokój nauczycielski,
 • duży hol,
 • szatnia,
 • sanitariaty,
 • kotłownia c.o.

Na placu szkolnym są boiska do gry w piłkę nożną, ręczną, siatkową, koszykową oraz skocznia w dal.

Do szkoły uczęszcza 55 uczniów, a od przyszłego roku szkolnego około 70 uczniów.

W szkole pracuje dwunastu nauczycieli, dwie woźne i dwóch palaczy.

KOŁA ZAINTERESOWAŃ I ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Szkoła prowadzi następujące koła zainteresowań:

 1. koło muzyczne,
 2. koło polonistyczno – recytatorskie,
 3. koło informatyczne,
 4. koło plastyczne,
 5. koło matematyczne.

Inne zajęcia:

 1. treningi zapaśnicze: poniedziałek, środa, piątek w godz.: 17.00– 19.00,
 2. język angielski:

poniedziałek:

14.00 – 15.00

środa:

14.30 – 15.30

piątek:

12.45 – 13.30.

„Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy,
a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie”

Wisława Szymborska

Słowa poetki możemy odnieść do historii naszej szkoły. Przyjazna atmosfera społeczności szkolnej oraz zgodna współpraca ze środowiskiem lokalnym gwarantują pomyślny rozwój młodych pokoleń.

Do góry