Na terenie gminy Wierzbica usługi związane z autobusowym przewozem osób w ramach komunikacji zbiorowej świadczą prywatni przewoźnicy Marcin Jarząbek BUS „Jarząbek”, Beata Chełmińska „CHEŁMIŃSKA” oraz Bogdan Miśkiewicz „EW-KA” Przewóz Osób.

Rozkład jazdy „F”:

Kursowanie linii zawieszone od 01.03.2010 roku

Rozkład jazdy BUS „JARZĄBEK”

Kierunek: Wierzbica – Radom

Dni robocze:

5:10; 6.00; 6.30; 7.10; 7.55; 8.20 f; 8.50; 9.50; 10.35; 11.35; 12.25f; 13.15; 13.50 f ; 14.10; 14.50; 15.35; 16.20; 17.35; 19.20; 21.15

Sobota i Niedziela:

5.45; 7.10; 9.05; 11.10; 13.40; 15.20; 17.20; 19.30

Kierunek: Radom –Wierzbica

Dni robocze:

6.20; 7.00; 7.40; 8.10; 8.40; 9.15 f; 9.50; 10.50; 11.35; 12.30; 13.15 f; 14.00; 14.40 f; 15.10; 15.50; 16.45; 17.30; 18.45; 20.00; 21.55

Sobota i Niedziela:

6.30; 8.20; 10.15; 12.40; 14.24; 16.30; 18.20; 20.10

Oznaczenia:
f – nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych

Rozkład jazdy „CHEŁMIŃSKA”

Kierunek: Wierzbica – Radom przez Parznice, Mazowszany, Trablice

Dzień powszedni:
4:50 5:30F 5:55 6:25 6:55 7:05F 7:50 8:15 8:40 9:10F 9:40 11:00 11:30F 12:00 13:00 13:45 14:05 14:40 15:30 16:10 17:20 18:20 19:15 21:05

Sobota:
5:00 7:00 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00

Niedziela:
7:00 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00

Kierunek: Radom –Wierzbica

Dzień powszedni:
5:35 6:15F 6:50 7:20 7:50 8:05F 8:35 9:10 9:40 10:10F 10:40 12:00 12:25F 13:00 13:50 14:30 15:00 15:40 16:30 17:10 18:20 19:20 20:20 21:50

Sobota:
6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00

Niedziela:
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00

F – nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych

Rozkład jazdy „CHEŁMIŃSKA”

Kierunek: Wierzbica – Radom przez Kowalę

Dzień powszedni:
4:25 5:54 7:10 8:50 11:00 13:00 13:29 15:10 17:10

7:10 kurs z Rzeczkowa/Błędów, 13:29 kurs: Kowala – Radom

Sobota:
5:40 7:10 9:30 11:30 13:10 15:10 17:00

Niedziela:
7:30 9:30 11:20 14:00 16:00

Kierunek: Radom –Wierzbica przez Kowalę

Dzień powszedni:
5:10 6:50 8:10 10:00 12:00 14:10 15:10 16:10 18:30

Sobota:
6:25 8:30 10:30 12:20 14:10 16:10 18:00

Niedziela:
8:25 10:30 13:00 15:00 17:00