Sekretarz

Renata  Leśniewska
tel. (48) 618 36 19
e-mail: sekretarz@wierzbica.pl

Do zadań i kompetencji Sekretarza w szczególności należy:

  • organizowanie pracy Urzędu,
  • nadzór nad realizacją uchwał Rady,
  • kontrola prawidłowości załatwiania spraw przez komórki organizacyjne Urzędu,
  • nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie,
  • współpraca z biurem Rady Gminy (inspektorem d/s obsługi Rady) i Sejmikiem Samorządowym Województwa Mazowieckiego,
  • prowadzenie innych spraw powierzonych przez Wójta,
  • inicjowanie usprawnień, upowszechnianie nowoczesnych metod organizacji pracy,
  • uczestnictwo w posiedzeniach Rady Gminy,
  • przyjmowanie ustne oświadczenie ostatniej woli spadkodawcy.

 

Do góry