Sołectwa


Sołectwo Błędów
Sołtys – Barbara Kopycka
Sołectwo Ruda Wielka
Sołtys – Wojciech Kolasa
Sołectwo Dąbrówka Warszawska
Sołtys – Małgorzata Klocek
Sołectwo Rzeczków
Sołtys – Adam Kwiecień
Sołectwo Łączany
Sołtys – Marcin Matoga
Sołectwo Stanisławów
Sołtys – Janusz Podkowa
Sołectwo Podgórki
Sołtys – Kazimierz Czyż
Sołectwo Suliszka
Sołtys – Bożena Niewczas
Sołectwo Polany
Sołtys – Kazimierz Szczęsny
Sołectwo Wierzbica
Sołtys – Stanisław Rafalski
Sołectwo Polany Kolonia
Sołtys – Jerzy Góźdź
Sołectwo Wierzbica Kolonia
Sołtys – Jerzy Kaluga
Sołectwo Pomorzany
Sołtys – Katarzyna Wójcicka
Sołectwo Zalesicie
Sołtys – Teresa Maleta
Sołectwo Pomorzany Kolonia
Sołtys – Andrzej Kołodziejczyk
Sołectwo Zalesicie Kolonia
Sołtys – Barbara Wojtala

Przewodniczący Zarządu Osiedla
Zarządu Osiedla nie wybrano

Do góry