Rada Gminy

Rada Gminy – jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Kompetencje i zakres działania Rady określają ustawy oraz statut gminy Wierzbica. Aktualnie Rada Gminy liczy 15 radnych. Jej kadencja trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Rada obraduje na sesjach przeważnie raz w miesiącu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Sesje odbywają się w budynku Urzędu Gminy, w sali konferencyjnej (piętro, pokój nr 39).
W obecnej VII kadencji 2014-2018, Rada Gminy działa w następującym składzie:

Przewodniczący Rady Gminy Wierzbica:
Kwiatkowski Józef
e-mail: rada@wierzbica.pl
tel. (48) 618 36 32

V-ce Przewodniczący Rady Gminy Wierzbica:
Sławomir Maj
e-mail: rada@wierzbica.pl
tel. (48) 618 36 32

Radni Rady Gminy Wierzbica:

 • Czarnecki Damian
 • Grabski Jan
 • Grzyb Bożena
 • Kaluga Jerzy
 • Majewski Marian
 • Makowski Jacek
 • Matejski Marek
 • Ogorzałek Marcin
 • Piskorz Małgorzata
 • Szyszka Mariusz
 • Szyszka Przemysław
 • Urbański Adam
 • Włoskowicz Agnieszka

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wierzbica

 1. Adam Urbański – Przewodniczący
 2. Agnieszka Włoskowicz – członek
 3. Bożena Grzyb – członek
 4. Jerzy Kaluga – członek
 5. Marcin Ogorzałek – członek

Komisja Budżety i Finansów

 1. Przemysław Szyszka – Przewodniczący
 2. Marian Majewski – Wiceprzewodniczący
 3. Damian Czarnecki – członek
 4. Józef Kwiatkowski – członek
 5. Sławomir Maj – członek

Komisja ds. Społeczno – Gospodarczych

 1. Małgorzata Piskorz – Przewodniczący
 2. Jan Grabski – członek
 3. Jacek Makowski – członek
 4. Marek Matejski – członek
 5. Mariusz Szyszka – członek

Obsługą Rady Gminy oraz przyjmowaniem wszelkich pism i udzielaniem informacji zajmuje się:

Teresa Kosela
e-mail: rada@wierzbica.pl
adres: ul. Kościuszki 73
26 – 680 Wierzbica
tel. (48) 618 36 15
pokój nr: 19

 

Do góry