Rada Gminy

Rada Gminy – jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Kompetencje i zakres działania Rady określają ustawy oraz statut gminy Wierzbica. Aktualnie Rada Gminy liczy 15 radnych. Jej kadencja trwa 5 lata, licząc od dnia wyborów. Rada obraduje na sesjach przeważnie raz w miesiącu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Sesje odbywają się w budynku Urzędu Gminy, w sali konferencyjnej (piętro, pokój nr 39). W obecnej VIII kadencji 2018-2023, Rada Gminy działa w następującym składzie:

Przewodnicząca Rady Gminy Wierzbica:
Małgorzata Winiarska
e-mail: rada@wierzbica.pl
tel. (48) 618 36 32
Przyjęcia interesantów: Poniedziałek godz. 15:00 – 16:00

V-ce Przewodniczący Rady Gminy Wierzbica:
Karol Lech
e-mail: rada@wierzbica.pl
tel. (48) 618 36 32

Radni Rady Gminy Wierzbica:

 • Jerzy Kaluga
 • Damian Czarnecki
 • Łukasz Kuźdub
 • Sławomir Lisek
 • Marek Matejski
 • Kamil Nogaj
 • Marek Szczepiński
 • Kazimierz Szczęsny
 • Mariusz Szyszka
 • Damian Tomczyk
 • Agnieszka Włoskowicz
 • Tomasz Ziółczyński
 • Damian Zielonka

Powołuje się Komisję Rewizyjną składzie:

 1. Pan Damian Zielonka – Przewodniczący
 2. Pan Marek Szczepiński
 3. Pan Damian Czarnecki
 4. Pan Mariusz Szyszka
 5. Pan Damian Tomczyk
 6. Pani Łukasz Kuźdub
 7. Pani Agnieszka Włoskowicz
 8. Pan Tomasz Ziółczyński

Treść Uchwała Nr XI/68/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wierzbica

Treść Uchwały Nr III/9/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr XXVII/168/2020 Rady Gminy Wierzbica z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

Uchwała Nr XXVII/169/2020 Rady Gminy Wierzbica z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wierzbica

Uchwała Uchwała Nr XXVIII/174/2020 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wierzbica


Powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w następującym składzie:

 1. Pan Damian Tomczyk – Przewodniczący
 2. Pan Damian Czarnecki
 3. Pan Łukasz Kuźdub
 4. Pan Kamil Nogaj
 5. Pan Marek Szczepiński
 6. Pani Agnieszka Włoskowicz

Treść Uchwały Nr III/10/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała Nr XXVII/167/2020 Rady Gminy Wierzbica z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Wierzbica


Komisja Budżetu i Finansów

 1. Pani Agnieszka Włoskowicz – Przewodniczący
 2. Pani Małgorzata Winiarska – Zastępca Przewodniczącego
 3. Pan Damian Czarnecki – członek
 4. Pan Sławomir Lisek – członek
 5. Pan Kamil Nogaj – członek
 6. Pan Kazimierz Szczęsny – członek

Treść Uchwały Nr III/10/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów


Komisja ds. Społeczno – Gospodarczych

 1. Pan Jerzy Kaluga – Przewodniczący
 2. Pan Mariusz Szyszka – Zastępca Przewodniczącego
 3. Pan Lisek Sławomir – członek
 4. Pan Karol Lech – członek
 5. Pan Marek Matejski – członek
 6. Pan Szczęsny Kazimierz – członek
 7. Pan Damian Tomczyk – członek

Treść Uchwały Nr III/10/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych


Obsługą Rady Gminy oraz przyjmowaniem wszelkich pism i udzielaniem informacji zajmuje się:

Teresa Marzena Kosela
e-mail: rada@wierzbica.pl
adres: ul. Kościuszki 73
26 – 680 Wierzbica
tel. (48) 618 36 15
pokój nr: 19


Nagrania Sesji Rady Gminy Wierzbica – www.wierzbica.pl
Nagrania Sesji Rady Gminy Wierzbica – www.bip.wierzbica.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy Wierzbica
Interpelacja i zapytania Radnych

Do góry