Rada Gminy

Rada Gminy – jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Kompetencje i zakres działania Rady określają ustawy oraz statut gminy Wierzbica. Aktualnie Rada Gminy liczy 15 radnych. Jej kadencja trwa 5 lata, licząc od dnia wyborów. Rada obraduje na sesjach przeważnie raz w miesiącu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Sesje odbywają się w budynku Urzędu Gminy, w sali konferencyjnej (piętro, pokój nr 39). W obecnej VIII kadencji 2018-2023, Rada Gminy działa w następującym składzie:

Przewodniczący Rady Gminy Wierzbica:
Kazimierz Szczęsny
e-mail: rada@wierzbica.pl
tel. (48) 618 36 32
Przyjęcia interesantów: Poniedziałek godz. 15:00 – 16:00

V-ce Przewodniczący Rady Gminy Wierzbica:
Sławomir Lisek
e-mail: rada@wierzbica.pl
tel. (48) 618 36 32

Radni Rady Gminy Wierzbica:

 • Jerzy Kaluga
 • Damian Czarnecki
 • Łukasz Kuźdub
 • Karol Lech
 • Sławomir Lisek
 • Marek Matejski
 • Kamil Nogaj
 • Marek Szczepiński
 • Kazimierz Szczęsny
 • Mariusz Szyszka
 • Damian Tomczyk
 • Małgorzata Winiarska
 • Agnieszka Włoskowicz
 • Tomasz Ziółczyński
 • Damian Zielonka

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wierzbica

 1. Pan Łukasz Kuźdub – Przewodniczący
 2. Pan Marek Szczepiński – Z-ca przewodniczącego
 3. Pan Damian Czarnecki
 4. Pan Jerzy Kaluga
 5. Pan Mariusz Szyszka
 6. Pan Damian Tomczyk
 7. Pani Małgorzata Winiarska
 8. Pani Agnieszka Włoskowicz
 9. Pan Tomasz Ziółczyński
 10. Pan Damian Zielonka

Treść Uchwały Nr III/9/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Pan Damian Tomczyk – Przewodniczący
 2. Pani Małgorzata Winiarska – Zastępca Przewodniczącego
 3. Pan Damian Czarnecki
 4. Pan Jerzy Kaluga
 5. Pan Łukasz Kuźdub
 6. Pan Kamil Nogaj
 7. Pan Marek Szczepiński
 8. Pani Agnieszka Włoskowicz

Treść Uchwały Nr III/10/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji


Komisja Budżetu i Finansów

 1. Pani Agnieszka Włoskowicz – Przewodniczący
 2. Pani Małgorzata Winiarska – Zastępca Przewodniczącego
 3. Pan Damian Czarnecki – członek
 4. Pan Sławomir Lisek – członek
 5. Pan Kamil Nogaj – członek
 6. Pan Kazimierz Szczęsny – członek

Treść Uchwały Nr III/10/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów


Komisja ds. Społeczno – Gospodarczych

 1. Pan Jerzy Kaluga – Przewodniczący
 2. Pan Mariusz Szyszka – Zastępca Przewodniczącego
 3. Pan Lisek Sławomir – członek
 4. Pan Karol Lech – członek
 5. Pan Marek Matejski – członek
 6. Pan Szczęsny Kazimierz – członek
 7. Pan Damian Tomczyk – członek

Treść Uchwały Nr III/10/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych


Obsługą Rady Gminy oraz przyjmowaniem wszelkich pism i udzielaniem informacji zajmuje się:

Teresa Marzena Kosela
e-mail: rada@wierzbica.pl
adres: ul. Kościuszki 73
26 – 680 Wierzbica
tel. (48) 618 36 15
pokój nr: 19


Nagrania Sesji Rady Gminy Wierzbica – www.wierzbica.pl
Nagrania Sesji Rady Gminy Wierzbica – www.bip.wierzbica.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy Wierzbica
Interpelacja i zapytania Radnych

Do góry