Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna
Dyrektor:
Aneta Podkowa
Adres:
ul. Krasickiego 20
26 – 680 Wierzbica
tel. (48) 618 22 66
Kontakt:
e-mail: gbpwierzbica@o2.pl
www: wierzbica.naszabiblioteka.com
Godziny otwarcia:  poniedziałek i środa:  8.00-17.00
wtorek, czwartek i piątek: 8.00-16.00

Historia Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, która służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy Wierzbica.
W styczniu 1947 roku na mocy Dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 roku o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi, Gminna Rada Narodowa powierzyła utworzenie biblioteki w Wierzbicy nauczycielce szkoły podstawowej Stefanii Kubibkiej. Mieszkańcy miejscowości podarowali powstającej placówce 200 woluminów, głównie literatury pięknej.

Biblioteka mieściła się wówczas w budynku szkoły podstawowej przy ul. Partyzantów. W ciągu minionych lat placówka kilkakrotnie zmieniała swoją lokalizację. Obecnie mieści się w lokalu przy ul. Krasickiego 20.

Drugą ważną datą w bibliotekarstwie był rok 1972 z ustawą z 29 listopada o utworzeniu gmin a następnie reforma administracyjna z 1973 r., wpłynęły na bardziej dynamiczny rozwój kultury na wsi. Na skutek likwidacji gromad i powołania gmin nastąpiła koordynacja działalności kulturalnej w gminach. Biblioteka wierzbicka objęła patronat nad bibliotekami gromadzkimi. W 1974 roku utworzono filie w Rudzie Wielkiej, Łączanach i Polanach. Działały również punkty biblioteczne. Od 1 października 1982 roku w strukturę Biblioteki Gminnej została włączona biblioteka związkowa działająca przy Cementowni „Przyjaźń”, jako czwarta filia Wierzbica Osiedle.

W 1984 roku utworzono oddział dla dzieci. Z ogólnego księgozbioru biblioteki gminnej wyodrębniono 2889m woluminów i przekazano nowopowstałemu oddziałowi.
Kolejne zmiany przyniósł rok 1990. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca o samorządzie terytorialnym, prowadzenie biblioteki stało się zadaniem własnym gminy. Pod względem merytorycznym placówka podlega Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu działającej na prawach powiatu. Nastąpiła również zmiana w sieci bibliotecznej, likwidacji uległa filia Wierzbica Osiedle, a w 2006 roku w Rudzie Wielkiej. Od 2010 roku biblioteka nie posiada żadnej filii bibliotecznej.

Od 2006 roku działa czytelnia internetowa „IKONKA”, korzystanie z niej jest nieodpłatne. Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
W ramach swojej działalności GBP organizowała spotkania autorskie, konkursy dla dzieci i młodzieży, lekcje biblioteczne. Począwszy od lat 90-tych XX wieku propaguje w swoim środowisku konkursy organizowane przez WBP a następnie przez MBP w Radomiu. Co roku uczestniczymy w konkursie literackim Młodzieżowej Akademii Kultury (MAK) organizowanym przez bibliotekę w Radomiu. Od bieżącego roku bierzemy czynny udział w Radomskiej Wiośnie Literackiej. Od 2007 roku rozpoczęto komputeryzację zbiorów bibliotecznych w programie MAK+. Wszystkie zbiory są skomputeryzowane.

Co roku placówka wzbogaca się o nowe pozycje wydawnicze zakupione z własnego budżetu i dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pracownicy GBP od 1947 do 2009 roku:

 • Stefania Kubicka
 • Józefa Piskorz
 • Irena Ziętek
 • Bronisława Baran
 • Irmina Ślusarczyk
 • Stanisława Ciszek
 • Maria Guzik
 • Elżbieta Czubak
 • Marek Tusiński
 • Joanna Zacharska – Ernest
 • Elżbieta Czyżewska
 • Renata Ogorzałek
 • Beata Minda
 • Renata Kilianek
 • Aneta Podkowa
 • Katarzyna Drab

Do góry