Kultura

Aktywność mieszkańców Gminy Wierzbica przejawia się w dziedzinie kultury. Szeroką ofertę kulturalną proponuje Gminny Ośrodek Kultury. Na działalność tej instytucji składa się prowadzenie sekcji, kół zainteresowań i zespołów dla dzieci i młodzieży. Przy GOK funkcjonują miedzy innymi: Koło teatralne „Atlantyda”, zespoły taneczne: Flesz, Rock Shasse 1 oraz Shasse 2, kurs tańca towarzyskiego oraz następujące sekcje: gry na gitarze, plastyczna, wokalna oraz nauki języka angielskiego.

Istotną rolę pełni Gminna Biblioteka Publiczna. Jest to lokalne centrum informacji edukacyjnej i kulturalnej. W skład GBP wchodzą dwie filie w Łączanach i Polanach, które obecnie znajdują się w szkołach podstawowych i czynne są w środę w Łączanach i czwartek w Polanach. Łącznie GBP posiada około 18.482 woluminów i 981 stałych czytelników, natomiast Filia GBP w Polanach posiada 6.264 a Filia w Łączanach 7.540 stałych czytelników. Biblioteka w swoim wyposażeniu ma czytelnię, gdzie można korzystać z Internetu. Oprócz tradycyjnej działalności biblioteka prowadzi, bądź uczestniczy w wielu akcjach mających za zadanie promocję czytelnictwa, wiedzy, kultury i tradycji.

Wielką wagę gmina przywiązuje do tradycji i kultury przodków. Zwyczaje i obrzędy podtrzymywane i kultywowane są poprzez organizowanie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży zajęć z dziedziny edukacji kulturalnej. Odbywają się liczne warsztaty, spotkania z twórcami, konkursy przeglądy itd. Temu celowi służy również otwarta i prowadzona od samego początku przez p. Zofię Stachowicz Szkolne Muzeum Regionalne, w którym zgromadzone są stare meble, sprzęty domowe i gospodarcze.

Do góry