Organizacje pozarządowe

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rudy Wielkiej i Okolic “Nasza Ruda”
Adres:
przy PSP w Rudzie Wielkiej
26 – 680 Wierzbica
Prezes: Agata Słaboń-Skorupa
tel. (48) 618 19 04 (w godzinach 10.00 – 13.00)
strona www: www.rudawielka.miejsce.net.pl

Stowarzyszenie „Moja i Twoja Wierzbica”
Adres:
ul. Krasickiego 27 (siedziba GOK)
26-680 Wierzbica
tel. (48) 618 – 20-11
Statut stowarzyszenia Moja i Twoja Wierzbica

Do góry