Straż pożarna

Obecnie na terenie gminy działa siedem jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy:

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP w Wierzbicy reprezentują:
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP – dh Jerzy Jęczyński
Komendant Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP – dh Grzegorz Zawisza
Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP – dh Emilian Stańkowski

Zarządy jednostek OSP:

OSP Wierzbica:
Prezes – dh Grzegorz Zawisza
Naczelnik – dh Maciej Dujko

OSP Wierzbica Kolonia:
Prezes – dh Tomasz Stępień
Naczelnik – dh Piotr Łyżwa

OSP Rzeczków:
Prezes – dh Jerzy Jęczyński
Naczelnik – dh Zygmunt Jęczyński
Skarbnik – dh Zbigniew Majewski
Sekretarz – dh Iwona Jęczyńska
Gospodarz – dh Emilian Stańkowski

OSP Polany:
Prezes – dh Dariusz Ziętek

OSP Zalesice:
Prezes – dh Mariusz Siwiorek
Naczelnik – dh Przemysław Piskorz

OSP Łączany:
Prezes – dh Marcin Matoga
Naczelnik – dh Rafał Romanowski

OSP Ruda Wielka:
Prezes – dh Wojciech Kolasa
Naczelnik – dh Krzysztof Gregorczyk
Skarbnik – dh Grzegorz Kolasa

Do góry