Oświata

Na terenie Gminy Wierzbica funkcjonuje następująca liczba placówek oświatowych:

  • 5 Gminnych Przedszkoli Publicznych
  • 5 Publicznych Szkół Podstawowych
  • 1 Publiczne Gimnazjum
  • Zespół Szkół w skład, którego wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum

Do góry