Zakład Wodociągów i Kanalizacji

ZWiK WierzbicaZakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Kościuszki 73
26 – 680 Wierzbica
tel. (48) 618 19 53
NIP: 948-22-48-713
REGON: 672773546
e-mail: wodociagi0@poczta.onet.pl
Nr konta bankowego: 57 9132 0001 0100 3069 2000 0010
Telefony alarmowe:
Wodociągi
Oczyszczalnia Ścieków
p.o. Kierownika ZWiK
mgr inż. Rafał Pyrka
ul. Kościuszki 78
26-680 Wierzbica
Rzeczków Kolonia 78
26-680 Wierzbica
ul. Kościuszki 73 (pokój 22)
26-680 Wierzbica
tel. 48 618-30-21
tel. 500-050-812
tel. 48 618-19-54
tel. 500-050-813
tel. 48 618-36-17

Do głównych zadań realizowanych przez ZWiK w Wierzbicy należy:

  • zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrywania w wodę,
  • prowadzenie konserwacji, remontów, modernizacji urządzeń służących do poboru, uzdatniania i dostarczania wody,
  • wykonywanie podłączeń do odbiorców wody.
Oferta pracy ZWiK
Zawiadomienie
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy informuje, że od dnia 01.07.2015r. obowiązują nowe  taryfy za dostarczoną wodę i niezmienione taryfy za odprowadzone ścieki oraz za wykonanie przyłączy  wodociągowych:

I. WODA:

  • 2,87 zł netto + VAT za 1m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, szkół,  przedszkoli, ośrodków zdrowia i innych jednostek samorządowych oraz budżetowych.

Uchwałą Rady Gminy Wierzbica do ceny 1 m³ wody dostarczanej do gospodarstw domowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,  szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia i innych jednostek samorządowych, dla których organem założycielskim jest Gmina Wierzbica, ustala się dopłatę w wysokości 0,30 zł  + VAT

  • 2,87 zł netto + VAT za 1m3 dostarczonej wody dla pozostałych odbiorców;
  • 3,70 zł netto + VAT – miesięczna opłata abonamentowa;

Dopłat nie stosuje się do nieopomiarowanych gospodarstw domowych oraz do pozostałych odbiorców;

II. ŚCIEKI:

  • 6,06 zł netto + VAT za 1m3 odebranych ścieków od gospodarstw domowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia i innych jednostek samorządowych oraz budżetowych;
  • 8,00 zł netto  +  VAT   za  1m3 odebranych ścieków od dostawców dowożących ścieki bezpośrednio do stacji zlewnej;
  • 8,71 zł netto + VAT za 1 m3 odebranych ścieków od pozostałych odbiorców

STAWKI OPŁAT ZA PRZYŁĄCZENIE DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców usług Opis Wartość netto

1.

Inwestor ubiegający się o przyłączenie

do 10 m bez studzienki wodomierzowej i przecisku

1 300,00 zł

2.

do 10 m ze studzienką wodomierzową, bez przecisku

2 280,00 zł

3.

do 10 m bez studzienki z przeciskiem 8 m

2 280,00 zł

4.

do 10 m ze studzienka wodomierzową w tym z przeciskiem 8 m

3 300,00 zł

5.

przyłącza powyżej 10 m do ceny grup 1,2,3,4 za 1mb

65,00 zł

6.

Wszyscy odbiorcy

za ponowne podłączenie przyłącza

500,00 zł

Koszt wymiany wodomierza (DN 15 i DN 20), uszkodzonego z winy odbiorcy usług

163,00 zł

Do powyższych stawek i opłat należy doliczyć podatek VAT według obowiązującej stawki.

Taryfy wchodzą w życie z mocy Uchwał Rady Gminy Wierzbica z dn. 02.06.2011r nr: IX/72/2011 i  z dn. 28.05.2015 nr VIII/43/2015

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Kary umowne

Do góry