Zakład Wodociągów i Kanalizacji

ZWiK WierzbicaZakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Kościuszki 73
26 – 680 Wierzbica
tel. (48) 618 19 53
NIP: 948-23-82-481
e-mail: wodociagi0@poczta.onet.pl
Nr konta bankowego: 57 9132 0001 0100 3069 2000 0010
Telefony alarmowe:
Wodociągi
Oczyszczalnia Ścieków
Kierownik ZWiK
Jacek Małek
Inspektor ochrony 
danych osobowych
ul. Kościuszki 78
26-680 Wierzbica
Rzeczków Kolonia 78
26-680 Wierzbica
ul. Kościuszki 73 
(pokój 22)
26-680 Wierzbica
Paula Golba
tel. 48 618-30-21
tel. 500-050-812
tel. 48 618-19-54
tel. 500-050-813
tel. 500-050-816
inspektor@cbi24.pl

Do głównych zadań realizowanych przez ZWiK w Wierzbicy należy:

    • zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrywania w wodę,
    • prowadzenie konserwacji, remontów, modernizacji urządzeń służących do poboru, uzdatniania i dostarczania wody,
    • wykonywanie podłączeń do odbiorców wody.
Oferta pracy ZWiK
Zawiadomienie

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wierzbica na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy z dn. 12 marca 2018 roku i jego poprawek z dn. 09 maja 2018 roku, 07 czerwca
2018 roku, 03 sierpnia 2018, 17 sierpnia 2018 roku, 30 sierpnia 2018 roku, 24 września 2018 roku oraz 22 października 2018 roku.

Nowe taryfy wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.

Nadal obowiązują dopłaty do ceny 1 m3 wody w wysokości 0,30 zł na podstawie Uchwały Nr IX/72/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 2 czerwca 2011 r.

WA.RET.070.1.377.4.2018 z dn. 02.11.2018

Uchwała Nr IX/72/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie: ustalenia dopłat do ceny 1 m3 wody na terenie gminy Wierzbica

Uchwała Nr LIII/335/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za oczyszczanie nieczystości płynnych dla odbiorców usług, którzy własnym transportem dowożą ścieki do oczyszczalni ścieków


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Kary umowne

Do góry