Ochrona środowiska

Sprawami z zakresu ochrony środowiska w Urzędzie Gminy zajmuje się:

Małgorzata Ucińska
tel. (48) 618 36 38
e-mail: srodowisko@wierzbica.pl

 

Plan Gospodarki Odpadami na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016
Plan Ochrony Środowiska na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2013-2032

Program Ochrony Środowiska na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Urząd Gminy Wierzbica, informuje iż podczas akcji „Zbiórka elektrośmieci”, przeprowadzonej w dniach 28-30 maja 2009 roku, na terenie gminy zebrano 15,4 Mg (ton) odpadów, tj. zużytych urządzeń zawierających freon, HCFC, HFC.

Całodobowy punkt ,,GPZON” znajduje się za budynkiem Urzędu Gminy w wyznaczonym kontenerze.

Wykaz firm świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

LpNazwa FirmyAdres FirmyTelefon kontaktowy
1MAR-ROMDobrut 18B; 26 – 505 Orońsko48/6184191 lub 48/6185822
2BUD ŚCIEKParznice 14; 26 – 624 Kowala505339872
3GEO-NOVAul. gen T. Kutrzeby 38; 05 – 082 Stare Babice22/7330141
4P.U.H LEMAul. Młynarska 4; 26 – 625 Wolanów792463638
5EKO-DORAKowala-Stępocina 119; 26 – 624 Kowala48/6101341 lub 609734304
6WC SERWISul. Szybowa 2; 41 – 808 Zabrze32/2713389
7TOI TOI Polskaul. Płochocińska 29; 03 – 044 Warszawa48/6145979

Wykaz firm posiadających wpis do Rejestru Działalności Regulowanej

LpNazwa FirmyNr WpisuNIPUwagi
1PreZero Service Wschód Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 3
26-600 Radom
RDR 01.20129482007435
2Przedsiębiorstwo Komunalne
Produkcyjno-Usługowo Handlowe
Jednoosobowa
Spółka Gminy z o.o w Iłży
ul. Przy Malenie 11
27 – 100 Iłża
RDR 02.20127960069879Wykreślona z RDR w dniu 03.04.2015
3Zakład Oczyszczania Miast
Zofia Kozłowska
Ul. Krakowska 211
26 – 110 Skarżysko Kamienna
RDR 03.2012260177582
4MPK Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce
Ul. Kołobrzeska 45
07 – 401 Ostrołęka
RDR 04.20127582117004Wykreślona z RDR w dniu 18.09.2013
5SUEZ Wschód Sp z o.o.
ul. Ciepłownicza 6
20 – 479 Lublin
RDR 05.20125212755711
6REMONDIS Sp z o.o.
ul. Zawodzie 18
02 – 981 Warszawa
RDR 6.20127280132515
7Usługi Ekologiczne
EKO-JAS
Krzysztof Janas
Garno ul. Kasztanowa 21
26 – 625 Wolanów
RDR 07.20129482093564
8Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
ATK Recykling
ul. Chorzowska 3
26 – 600 Radom
RDR 08.129481015421
9Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Usługowo Handlowe
RADKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu
ul. W. Witosa 76
26 – 600 Radom
RDR 09.127960069804
10Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Eko Estetyka Małecki sp.j.
ul. Starokrakowska 137
26 – 600 Radom
RDR 10.20129481740547
11EKOLA Sp z o.o
ul. Wjazdowa 4 lok 115
26 -600 Radom
RDR 11.20129482523496Wykreślona z RDR w dniu 11.12.2017
12P.P.U.H INTERBUD Sp z o.o.
ul. Limanowskiego 154
26 – 600 Radom
RDR 01.20137960036064
13Wojteczek Krystyna
ul. Metalowców 41
26 – 110 Skarżysko Kamienna
RDR 02.20136631108968Wykreślona z RDR w dniu 04.07.2014
14EKOM Maciejczyk Sp. j.
ul. Zakładowa 29
26 – 052 Nowiny
RDR 01.20159591039983
15Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych FART BIS Sp z o.o.
ul. Ściegiennego 268 A
25 -116 Kielce
RDR 01.166572386966


NADLEŚNICTWO MARCULE

Nadleśnictwo Marcule informuje, iż z dniem 01.08.2017 r. osobą zajmującą się sprawami dotyczącymi nadzoru nad lasami stanowiącymi własności Skarbu Państwa jest Pan Andrzej Strużyna tel. 695-390-250.


Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z chodników

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.). właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzbica zobowiązani są do utrzymania na ich terenie porządku i czystości poprzez uprzątnięcie błota, lodu, śniegu i  innych nieczystości z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

W związku z powyższym w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i nadejściem okresu zimowego, występowaniem opadów śniegu, Urząd Gminy w Wierzbicy przypomina wszystkim właścicielom, zarządcom oraz administratorom nieruchomości o powyższym obowiązku.

Jednocześnie przypomina, iż zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) o obowiązku utrzymywania i użytkowania obiektów, tj. konieczności odśnieżania dachów oraz usuwania sopli lodowych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Do góry