Ochrona środowiska

Sprawami z zakresu ochrony środowiska w Urzędzie Gminy zajmuje się:

Rafał Pyrka
tel. (48) 618 36 17
e-mail: srodowisko@wierzbica.pl
pokój nr 22

Plan Gospodarki Odpadami na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016
Plan Ochrony Środowiska na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2013-2032

Program Ochrony Środowiska na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Urząd Gminy Wierzbica, informuje iż podczas akcji „Zbiórka elektrośmieci”, przeprowadzonej w dniach 28-30 maja 2009 roku, na terenie gminy zebrano 15,4 Mg (ton) odpadów, tj. zużytych urządzeń zawierających freon, HCFC, HFC.

Całodobowy punkt ,,GPZON” znajduje się za budynkiem Urzędu Gminy w wyznaczonym kontenerze.

Wykaz firm świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Lp Nazwa Firmy Adres Firmy Telefon kontaktowy
       
1 MAR-ROM Dobrut 18B; 26 – 505 Orońsko 48/6184191 lub 48/6185822
2 BUD ŚCIEK Parznice 14; 26 – 624 Kowala 505339872
3 GEO-NOVA ul. gen T. Kutrzeby 38; 05 – 082 Stare Babice 22/7330141
4 P.U.H LEMA ul. Młynarska 4; 26 – 625 Wolanów 792463638
5 EKO-DORA Kowala-Stępocina 119; 26 – 624 Kowala 48/6101341 lub 609734304
6 WC SERWIS ul. Szybowa 2; 41 – 808 Zabrze 32/2713389
7 TOI TOI Polska ul. Płochocińska 29; 03 – 044 Warszawa 48/6145979

Wykaz firm posiadających wpis do Rejestru Działalności Regulowanej

Lp

Nazwa Firmy

Adres Firmy

1

PWNS ALMAX

ul. Wrocławska 3,  26-600 Radom

2

PKPUH Jednoosobowa Spółka Gminna

ul. Przy Molenie 11, 27-100 Iłża

3

Zakład Oczyszczania Miast

ul. Krakowska 211, 26-110 Skarżysko Kamienna

4

MPK Sp z o.o

ul. Kołobrzeska 5, 07 – 401 Ostrołęka

5

SITA Radom

ul. Witosa 76, 26-600 Radom

6

REMONDIS Sp z o.o.

ul. Zawodzie 16 02-981 Warszawa Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, Golińskiego 13  A 27-  400 Ostrowiec Św.

7

Usługi Ekologiczne EKO-JAS

ul. Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów

8

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling

ul. Chorzowska 3, 26-600 Radom

9

PPUH RADKOM

ul. W. Witosa 76, 26 – 600 Radom

10

PUK EKO ESTETYKA

ul. Starokrakowska 137,  26-600 Radom

11

EKOLA Sp z o.o

ul. Wjazdowa 4 lok 115,  26-600 Radom

12

PPUH INTERBUD

ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom


NADLEŚNICTWO MARCULE

Nadleśnictwo Marcule informuje, iż z dniem 01.08.2017 r. osobą zajmującą się sprawami dotyczącymi nadzoru nad lasami stanowiącymi własności Skarbu Państwa jest Pan Andrzej Strużyna tel. 695-390-250.

Do góry