2008

Rok 2008 niewątpliwie należał do najbardziej udanych w gminie pod względem inwestycyjnym. Do najważniejszych zrealizowanych zadań inwestycyjnych należy zaliczyć:

Budowa i modernizacja dróg gminnych:

Lp. rodzaj i miejsce zadania
1 Przebudowa drogi Wierzbica – Mirów
2 Modernizacja drogi Łączany – Podgórki
3 Przebudowa odcinka drogi w Rzeczkowie, tzw. „Górka Skaryszewska”
4 Przebudowa ulicy Brzozowej

Oświetlenie w gminie:

Lp. rodzaj i miejsce zadania
1 Oświetlenie dróg gminnych

Modernizacja świetlic:

Lp. rodzaj i miejsce zadania
1 Kontynuacja modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Pomorzanach
2 Termomodernizacja budynku świetlicy socjoterapeutycznej Betania

Jednostki OSP:

Lp. rodzaj i miejsce zadania
1 Remont remizy OSP w Wierzbicy
2 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Polany
3 Wymiana okien PCV oraz docieplenie ściany północnej w remizie OSP Łączany

Sieć wodociągowa:

Lp. rodzaj i miejsce zadania
1 Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej wodociąg z ujęciem wody w miejscowości Zalesice i Dąbrówka Warszawska

Remonty w szkołach:

Lp. rodzaj i miejsce zadania
1 Remont drugiego piętra budynku szkoły w Rudzie Wielkiej
2 Naprawa dachu, częściowa wymiana stolarki okiennej malowanie sal lekcyjnych w PSP Polany
3 Wymiana frontowej stolarki okiennej w PSP Zalesice
4 Remont tarasu w przedszkolu w Zalesicach

Pozostałe:

Lp. rodzaj i miejsce zadania
1 Parking przed budynkiem Urzędu Gminy, Bankiem Spółdzielczym oraz Poczty Polskiej
2 Plac zabaw oraz ławki w parku
3 Trybuny na stadionie gminnym w Wierzbicy
4 Zakup i montaż wiat przystankowych

Do góry