2007

W roku 2007 udało się zrealizować większość zamierzeń, znajdujących swoje odzwierciedlenie w budżecie gminy, najważniejsze z nich to:

 • budowa stacji zlewnej ścieków dowożonych w istniejącej oczyszczalni w Wierzbicy. Punkt zlewni zapewnia szereg możliwości, między innymi: kontroluje przyjęcie ścieków, rejestruje dane dotyczące dostawy, identyfikuje dostawców za pomocą indywidualnych kluczy, umożliwia generowanie raportów za wybrany czas/okres oraz drukuje kwity informacyjne dla każdego przewoźnika po każdym zrzucie ścieków;
 • kontynuacja prac budowlanych w świetlicy we wsi Pomorzany;
 • wykonanie odcinka oświetlenia we wsi Ruda Wielka;
 • wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej w Przedszkolu w Polanach i Łączanach oraz malowanie pomieszczeń;
 • budowa parkingu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zalesicach;
 • wymiana hydrantów przeciwpożarowych na terenie gminy;
 • zakup pieca c.o. wraz z osprzętem do budynku znajdującego się na stadionie gminnym;
 • remont elewacji dachu i malowanie pomieszczeń w OSP w Polanach. Prace te związane były z obchodami 90 lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanach;
 • zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Zalesicach;
 • wymiana kotłów w kotłowni PSP Łączany (zmiana całej technologii grzewczej z węglowej na miałową);
 • wymiana części poszycia dachowego na budynku remizy OSP w Wierzbicy;
 • zakup 4 wiat przystankowych, które ustawiono: dwie na ulicy Radomskiej, we wsi Suliszka oraz w Polanach;
 • wykonanie progów zwalniających na Osiedlu, które spowodowane było koniecznością ograniczenia prędkości pojazdów oraz poprawieniem bezpieczeństwa dla mieszkańców;
 • remont dachu Publicznego Przedszkola w Wierzbicy;
 • naprawa gminnych dróg asfaltowych na terenie całej gminy;
 • przebudowa ciągu pieszego przy Poczcie i Urzędzie Gminy. Prace polegały na demontażu starych płyt chodnikowych oraz krawężników, utwardzeniu i wyrównaniu podłoża. Następnie ułożono nowe krawężniki i wykonano nowy chodnik z kostki brukowej;
 • wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej w OSP Wierzbica Kolonia;
 • zmiana pokrycia dachowego, wymiana okien oraz malowanie pomieszczeń w świetlicy socjoterapeutycznej ANCORA w Wierzbicy;
 • wykonanie ogrodzenia o długości 383,92 mb w Publicznym Gimnazjum i placu przyległego w Wierzbicy. Ogrodzenie wykonano z zamkniętych profili stalowych, które osadzono na fundamencie betonowym. W roku 2008 na terenie ogrodzonego placu planowane są do wykonania boiska sportowe oraz parking dla autobusów dowożących dzieci i młodzież do szkoły. Wsparcia finansowego w przeprowadzeniu inwestycji w wysokości 50.000 zł udzielił Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego;
 • modernizacja ul. Staszica w Wierzbicy, zakończona w styczniu 2008r. Prace wykonanej inwestycji polegały na rozbiórce starych chodników z płyt betonowych, krawężników, regulacji wysokości studzienek kanalizacyjnych i deszczowych. Zostało odpowiednio przygotowane podłoże, ułożono indywidualne zjazdy do posesji z kostki brukowej a następnie położono nową warstwę betonu asfaltowego. Wsparcia finansowego w przeprowadzeniu inwestycji w wysokości 100.000 zł udzielił Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza.

Do góry