Gospodarka odpadami

Sprawami z zakresu gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy zajmuje się:

Dorota Fituch
tel. (48) 618 36 38
e-mail: odpady@wierzbica.pl

Harmonogram odbierania odpadów obowiązujący od stycznia do czerwca 2018 roku
Harmonogram odbierania odpadów obowiązujący od czerwca do grudnia 2018 roku

Instrukcja segregowania odpadów 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wierzbica zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wierzbica Nr VII/37/2015 z dnia 29.04.2015r. jednostkowe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  • opłata w wysokości 6 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny;
  • opłata w wysokości 12 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

Wysokość opłaty została ustalona w deklaracjach składanych przez właścicieli posesji do Urzędu Gminy Wierzbica i na tej podstawie mieszkańcy dokonują opłaty.

Opłata, o której mowa  wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Opłatę można dokonać w kasie Urzędu Gminy Wierzbica w godzinach urzędowania lub na rachunek bankowy (każdy właściciel nieruchomości posiada indywidualny rachunek bankowy na który dokonuje wpłat). Druki opłat można pobrać w pok. nr 4.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (+48) 618 36 38.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbica za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbica za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbica za 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbica za 2017 r.

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 rok

Sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 rok

Sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok

Sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok

Sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok

Sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 rok

POZIOMY RECYKLINGU

Poziomy recyklingu za lata 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Do góry