Gospodarka odpadami

Sprawami z zakresu gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy zajmuje się:

Dorota Fituch
tel. (48) 618 36 38
e-mail: odpady@wierzbica.pl

Harmonogram odbierania odpadów obowiązujący od stycznia do czerwca 2019 roku

Instrukcja segregacji odpadów komunalnych

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wierzbica zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wierzbica Nr IV/25/2018 z dnia 28.12.2018 i Nr V/37/2019 z dnia 30.01.2019 jednostkowe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą od 1 marca 2019 roku:

  • opłata w wysokości 8 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny;
  • opłata w wysokości 16 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

Wysokość opłaty została ustalona w deklaracjach składanych przez właścicieli posesji do Urzędu Gminy Wierzbica i na tej podstawie mieszkańcy dokonują opłaty.

Opłata, o której mowa  wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Opłatę można dokonać w kasie Urzędu Gminy Wierzbica w godzinach urzędowania lub na rachunek bankowy (każdy właściciel nieruchomości posiada indywidualny rachunek bankowy na który dokonuje wpłat). Druki opłat można pobrać w pok. nr 4.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (+48) 618 36 38.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbica za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbica za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbica za 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbica za 2017 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbica za 2018  r.

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 rok

Sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 rok

Sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok

Sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok

Sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok

Sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 rok

Sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok

POZIOMY RECYKLINGU

Poziomy recyklingu za lata 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Do góry