Gimnazja publiczne

Publiczne Gimnazjum im. ks. bp. Jana Chrapka w Wierzbicy
ul. Wiatraczna 8
26 – 680 Wierzbica
tel. (48) 618 25 17
e-mail: pgwierzbica@wp.pl
adres strony internetowej: http://pgwierzbica.pl
Dyrektor: Tomasz Jarzembiński

Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum w Rudzie Wielkiej
Ruda Wielka 191 b
tel. (48) 618 24 37
tel. (48) 381 62 02
e-mail: pgrudawielka@neostrada.pl
adres strony internetowej: http://pgrudawielka.republika.pl
Dyrektor: Iwona Kwaśniewska

Do góry