Szkoły podstawowe

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy
ul. Żeromskiego 62
26 – 680 Wierzbica
tel. (48) 618 20 28
tel. Filia PSP w Wierzbicy: (48) 618 20 25
e-mail: psp56@op.pl
adres strony: www.psp-wierzbica.pc-tech.pl
Dyrektor: Aneta Mazur

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Warszawskiej
Dąbrówka Warszawska 117
tel. (48) 618 20 64
e-mail: pspdw@o2.pl
adres strony: http://pspdw.republika.pl/
Dyrektor: Janusz Kowalczyk

Publiczna Szkoła Podstawowa w Polanach
Polany 141
tel. (48) 629 26 01
e-mail: psp-polany@wp.pl
adres strony: www.psppolany.republika.pl
Dyrektor: Elżbieta Wojciechowska

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesicach
Zalesice 31c
tel. (48) 618 21 88
e-mail: zalesice_szkola@adres.pl
adres strony: pspzalesice.edupage.org
p. o. Dyrektora: Tomasz Różycki

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łączanach
Łączany 40
tel. (48) 618 27 55
e-mail: splaczany@poczta.onet.pl
Dyrektor: Marzena Górka – Fituch

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudzie Wielkiej
Ruda Wielka, ul. Radomska 10
26-680 Wierzbica
NIP 948-259-78-62
REGON 001194271
tel. (48) 618 24 37
fax (48) 381 62 02
e-mail: pgrudawielka@neostrada.pl
adres strony: http://pgrudawielka.republika.pl
Dyrektor: Iwona Kwaśniewska

Do góry