Udostępnienie dokumentacji medycznej

Udostępnienie dokumentacji medycznej

  • O udostępnienie dokumentacji medycznej może się ubiegać pacjent lub upoważniona przez niego osoba
    (takie upoważnienie znajduje się w dokumentacji medycznej pacjenta),
  • Udostępnienie dokumentacji odbywa się w formie papierowej – kserokopii,
  • Opłaty związane z udostępnieniem dokumentacji medycznej są pobierane zgodnie z załącznikiem Nr 1 Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Do góry